“พ่อพิกุล”

จอมพล ป. พิบูลสงคราม และท่านผู้หญิง ละเอียด พิบูลสงคราม (ภาพจาก Thailand Illustrater ฉบับกันยายน 1953)

หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 1950 (พ.ศ. 2493) อ้างรายงานของรอยเตอร์ส กล่าวว่า เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 1950 นายกรัฐมนตรี “พิกุล สงคราม” (Phigul Songkram) ประกาศว่า ไทยได้รับเงินกู้จำนวน 19.90 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากธนาคารโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยนายกฯ ไทย คาดหมายว่าจะได้รับเงินกู้เพิ่มเติมอีกสองงวดในภายหลัง

ทั้งนี้ “พิกุล สงคราม” เป็นชื่อที่สื่อตะวันตกใช้เรียก จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีไทยในขณะนั้น ซึ่งน่าจะเป็นการสะกดผิดอย่างไม่ได้ตั้งใจ เนื่องจากตัว G และ B วางอยู่ติดกันบนแป้นพิมพ์

ภาพถ่ายของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 1947 (AFP PHOTO)