อิสรภาพ….

อิสรภาพ?? “โรดแมป” ภาพโดย ชนาธิป ไชยเหล็ก (คอลัมน์ “รูปกับนาม” ศิลปวัฒนธรรม ฉบับมกราคม 2560)