ทหารญี่ปุ่นประหารชีวิตคนจีนในหนานจิง (นานกิง)

AFP PHOTO / STF

ภาพถ่ายเมื่อปี 1937 (พ.ศ. 2480) จัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์สงครามต่อต้านญี่ปุ่น เป็นเหตุการณ์ขณะทหารญี่ปุ่นกำลังจะประหารชาวจีนในหนานจิงระหว่างที่ญี่ปุ่นได้เข้ายึดครองอดีตนครหลวงของจีนแห่งนี้ เชื่อกันว่า ชาวจีนเฉพาะในหนานจิงถูกกองทัพแห่งสมเด็จพระมหาจักรพรรดิญี่ปุ่นสังหารหมู่ไปนับแสนระหว่างสงคราม (AFP PHOTO / STF)