สาวไทยในพื้นที่ก่อสร้างอเมริกัน

AFP PHOTO

ภาพถ่ายเผยแพร่เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 1964 (พ.ศ. 2507) เด็กสาวชาวไทยหาบของเดินผ่านพื้นที่ก่อสร้างขณะคนงานสหรัฐฯ กำลังทำงาน

ทั้งนี้ในช่วงทศวรรษที่ 60 และ 70 สหรัฐฯ ได้เข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นฐานใหญ่ในการโจมตีทางอากาศต่อเวียดนาม ในช่วงสงครามเวียดนาม