เทพียุติธรรม Lady Justice ในงานฉลองรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2481

เทพียุติธรรม ในงานฉลองรัฐธรรมนูญเมื่อ พ.ศ. 2481

ประติมากรรม “เทพียุติธรรม” หรือ Lady Justice มีลักษณะเป็นรูปเทพีเฮมิส (Themis) มือซ้ายถือตราชู มือขวาถือดาบ มีผ้าผูกตาไว้ ตราชูเป็นสัญลักษณ์ของการพิจารณา ดาบเป็นสัญลักษณ์ของการชี้ขาดแห่งความยุติธรรม ส่วนผ้าที่ผูกตาไว้เป็นสัญลักษณ์ของความไม่เห็นแก่หน้าใครทั้งสิ้น ใช้แต่หูฟังความเท่านั้น

งานฉลองรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2481 จัดที่ท้องสนามหลวงกับพระราชอุทยานสราญรมย์ซึ่งเป็นที่ตั้งของสโมสรคณะราษฎรด้วย ในปีนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระราชชนนี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา และสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช (พระราชอิสริยยศและพระนามในขณะนั้น) ทอดพระเนตรงานฉลองรัฐธรรมนูญ ณ พระราชอุทยานสราญรมย์ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2481