“ผมเป็นคนจีน ไม่ใช่คนญี่ปุ่น”

ชาวจีนในสหรัฐฯ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ต้องแปะป้ายสำแดงตนว่าเป็น "คนจีน" ไม่ใช่ "คนญี่ปุ่น" (University of Southern California)

เหตุการณ์เพิร์ลฮาร์เบอร์ที่กองทัพแห่งจักรพรรดิญี่ปุ่นบุกโจมตีสหรัฐฯ แบบสายฟ้าแลบ ในวันที่ 7 ธันวาคม 1941 (พ.ศ. 2484) ได้สร้างความเสียหายและความโกรธแค้นให้กับชาวอเมริกันเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของชาวอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่นอย่างรุนแรงด้วยเช่นกัน

หลังเหตุการณ์ดังกล่าว รัฐบาลสหรัฐฯ ได้เคลื่อนย้ายชาวญี่ปุ่นจำนวนกว่า 1.2 แสนคนในแคลิฟอร์เนียไปยังค่ายควบคุม 10 แห่งในพื้นที่ห่างไกลด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงเป็นเวลานานมากกว่า 2 ปี หลายคนไม่เคยถูกตัดสินความผิด หรือแม้กระทั่งตั้งข้อกล่าวหา ทั้งๆ ที่พวกเขาส่วนใหญ่ (ราว 2 ใน 3 ของชาวญี่ปุ่นในสหรัฐ) ต่างก็เป็นพลเมืองที่เกิดและเติบโตในสหรัฐฯ ก็ตาม (Calisphere)

ส่วนคนจีนที่เกรงว่าตนอาจถูกเข้าใจผิดว่าเป็นคนญี่ปุ่นจึงพยายามแสดงออกให้เห็นว่าตน “รักชาติ” และแตกต่างจากชาวญี่ปุ่น เพื่อให้พ้นจากการถูกกลั่นแกล้งหรือการเลือกปฏิบัติของเพื่อนร่วมชาติด้วยกันเอง กลุ่มสมาคมชาวอเมริกันเชื้อสายจีนบางส่วนจึงได้จัดทำเข็มกลัดที่ระบุว่าตัวเองเป็น “คนจีน”

ขณะที่บางคนก็อาจจะเลือกใช้ใบปิดทำมือแปะประกาศให้เห็นชัดๆ ไปเลยว่า “ผมเป็นคนจีน ไม่ใช่คนญี่ปุ่น”