งานบุญวันแม่ ชม “โนราบูชาแม่” ฟังเสวนา “รอยลูกปัด” ณ สวนโมกข์กรุงเทพ

งานบุญวันแม่ ชม “โนราบูชาแม่” ฟังเสวนา “จากรอยลูกปัดสู่สุวรรณภูมิศึกษา : ผ่านลูกปัด จารึกและทอง” ณ สวนโมกข์กรุงเทพ

เมื่อบ่ายวันที่ 12 สิงหาคม 2565 สำนักพิมพ์มติชนร่วมกับหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ จัดกิจกรรม งานบุญวันแม่ ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนโมกข์กรุงเทพ กิจกรรมภายในงานเริ่มด้วยการแสดง “โนราบูชาแม่” ตอน “พระสิทธัตถะออกผนวช โปรดพุทธมารดา กตัญญุตาพระมารดร”

ผู้ร่วมงานได้ชมการแสดงของโนราเยาวชนมาเปิดการแสดง และต่อด้วยการแสดงของโนราชั้นครู แห่งเมืองนครศรีธรรมราช โดย โนราจิตร์ (จิณ) ฉิมพงษ์ ศิษย์ขุนอุปถัมภ์นรากร หรือโนราพุ่ม เทวา อดีตนายโรงโนราของวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, โนราอารี เสียงทอง ศิษย์ของโนราเลื่อน ละอองแก้ว และโนราสุพัฒน์ นาคเสน ศ.ยก ชูบัว (ผศ. สุพัฒน์ นาคเสน) วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กิจกรรมการแสดงนี้มีผู้เข้าร่วมชมจำนวนมาก

สามารถรับชมคลิปการแสง “โนราบูชาแม่” ย้อนหลังตามลิงค์นี้ https://www.facebook.com/SilpaWattanatham/videos/454640426540830

จบการแสดง “โนราบูชาแม่” ต่อด้วยกิจรรมเสวนา “จากรอยลูกปัดสู่สุวรรณภูมิศึกษา : ผ่านลูกปัด จารึกและทอง” เวทีเสวนาที่ว่าด้วยการตามรอยลูกปัด จากความสำคัญของลูกปัดในด้านโบราณคดี จากลูกปัดโบราณเม็ดเล็กๆ สู่สถาบันสุวรรณภูมิศึกษา วิทยากรที่มาร่วมพูดคุยประกอบด้วย ผศ. ดร. ชวลิต ขาวเขียว อดีตคณบดีคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, รศ. ดร. สาโรช รุจิรวรรธน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน, ดร. อุเทน วงศ์สถิตย์ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และนพ. บัญชา พงษ์พานิช ผู้เขียนหนังสือ “รอยลูกปัด (Beyond Beads)” ผู้อำนวยการสถาบันสุวรรณภูมิศึกษา และผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ดำเนินรายการโดย เอกภัทร์ เชิดธรรมธร ผู้ประกาศข่าวมติชนทีวี
สามารถฟังคลิปเสวนา “จากรอยลูกปัดสู่สุวรรณภูมิศึกษา : ผ่านลูกปัด จารึกและทอง” ย้อนหลังตามลิงค์นี้ https://www.facebook.com/SilpaWattanatham/videos/750715876144427
เปิดจองชุด Limited Edition : รอยลูกปัด ฉบับพิมพ์ครั้งพิเศษ ยุพานุสรณ์ การกลับมาของหนึ่งในหนังสือหายากแห่งทศวรรษ มาพร้อมกระเป๋า Rare Item จำนวนจำกัดเพียง 50 ชุดเท่านั้น รายได้จากการจำหน่ายหนังสือมอบให้ กองทุนยุพา บวรรัตนารักษ์ เพื่อวัดวิถีใหม่ในเมืองนคร ในมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ” สามารถสั่งซื่อหนังสือได้ทาง เว็บไซต์ > https://bit.ly/3P2COgZ Inbox facebook > m.me/matichonbook Line > https://bit.ly/3vOXfHG