“ก่อเกิดวรรณคดีไทย” สโมสรศิลปวัฒนธรรมเสวนา

“พลายแก้วมาหานางพิมที่ไร่ฝ้าย” จิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ที่ระเบียงคดรอบวิหารหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์ จังหวัดสุพรรณบุรี จิตรกรผู้วาดภาพ เมืองสิงห์ จันทร์ฉาย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖

“ก่อเกิดวรรณคดีไทย” สโมสรศิลปวัฒนธรรมเสวนา

งานประพันธ์ที่ถือว่าเป็นวรรณคดีของไทย ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆ เพียงเพราะฝีมือของกวีคนใดคนหนึ่ง แต่เบื้องหลังงานเขียนเหล่านั้น มีบ่อเกิดและต้นธารอันหลากหลาย มีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนาน ตามยุคสมัยของสังคม ตามแบบแผนและค่านิยม ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา กว่าที่จะเป็น “วรรณคดีไทย” อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมในวันนี้…

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมฟังเสวนา “ก่อเกิดวรรณคดีไทย” วิทยากรโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. กุสุมา รักษมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ เวศร์ภาดา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ญาดา อารัมภีร ผู้ดำเนินรายการ

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น. ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ โปรดสำรองที่นั่งล่วงหน้า ผ่าน QR CODE ในภาพ หรือคลิกที่นี่

หรือสำรองที่นั่งที่ inbox เฟซบุ๊กเพจ Silapawattanatham – ศิลปวัฒนธรรม และที่โทร. 0 2580 0021-40 ต่อ 1206, 1220 (จันทร์-ศุกร์ ในเวลาทำการ)