จีนคืนชีพเจดีย์เอน เก่าแก่ร่วม 1,000 ปี หลังพบรอยแตก-เป็นรูกว่าร้อยจุด

แฟ้มภาพซินหัว : ภาพ ถ่าย เจดีย์ ยุคราชวงศ์เหลียว ที่เมืองชื่อเฟิง เขตปกครองตนเองมองโกเลียในทางตอนเหนือของจีน เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2019

วันเสาร์ที่ผ่านมา (22 มกราคม 2022 ตามเวลาท้องถิ่น) ที่ประชุมสภาผู้แทนประชาชนเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ชุดที่ 13 ครั้งที่ 6 เผยความคืบหน้าของงานบูรณะ เจดีย์เอน หรือ เจดีย์ขาวอู่อันโจว เก่าแก่ร่วม 1,000 ปีในเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ทางตอนเหนือของจีน เพื่อป้องกันโครงสร้างเจดีย์พังทลายว่า งานบูรณะได้ปิดฉากลงอย่างสมบูรณ์แล้ว

เจดีย์ขาวอู่อันโจว ในเมืองชื่อเฟิง มีอายุเก่าแก่ถึงสมัยต้นราชวงศ์เหลียว (ปี 907-1125) โดยเป็นส่วนหนึ่งของซากปรักหักพังอู่อันโจว ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสำคัญระดับชาติในปี 2013

เดิมที เจดีย์ขาวอู่อันโจว ที่มีลักษณะเอนแห่งนี้มีรอยแตกกว้างอย่างน้อย 18 จุด และผุพังเป็นรูมากกว่า 100 จุด ก่อนที่ทางการมองโกเลียในจะเริ่มการบูรณะเมื่อเดือนพฤษภาคม 2020

ที่ประชุมฯ เผยว่ามีการประยุกต์ใช้เทคนิคและวัสดุดั้งเดิมเพื่อรับรองความปลอดภัยของโครงสร้างเจดีย์ หรือป้องกันการผุกร่อนและความเสียหายอื่นๆ นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ภารกิจงานบูรณะยังพยายามปรับเปลี่ยนเจดีย์ให้น้อยที่สุด รักษาสภาพดั้งเดิมของตัวเจดีย์ และดำเนินงานตามหลักการคุ้มครองโบราณวัตถุระดับสากล

ทั้งนี้ มองโกเลียในใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลากหลายในขั้นตอนการสำรวจ ออกแบบ และก่อสร้าง อาทิ การตรวจสอบการสั่นสะเทือนของเจดีย์ และการสแกน 3 มิติ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์เพื่อใช้ในการก่อสร้างและสนับสนุนงานบูรณะครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม :


หมายเหตุ : เนื้อหานี้คัดจากรายงานในบริการข่าวสารภาษาไทยโดยสำนักข่าวซินหัว เผยแพร่เมื่อ 23 มกราคม 2565


เผยแพร่เนื้อหาในเว็บไซต์ศิลปวัฒนธรรมครั้งแรกเมื่อ 25 มกราคม 2565 เรียบเรียงใหม่ จัดย่อหน้าใหม่โดยกองบรรณาธิการ