นิทรรศการ ล่องรอยราชดำเนิน ที่มิวเซียมสยาม

มิวเซียมสยามจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนประจำปี 2563 “ล่องรอบราชดำเนิน: นิทรรศการประสานวัย” ที่บอกเล่าประวัติศาสตร์สังคมไทยผ่านถนนราชดำเนิน ถนนเก่าแก่ที่มีอายุ 121 ปี โดยผสานความเข้าใจระหว่างอช่วงอายุ และความเห็นต่างผ่านคุณค่าของประสบการณ์และความทรงจำ

ภายในนิทรรศการนี้แบ่งเนื้อหาเป็น 4 ส่วนคือ 1.การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของถนนราชดำเนิน 2. ล่องรอย ที่นำเสนอประวัติศาสตร์ของคนหลายยึคหลายสมัยบนถนนราชดำเนิน 3.สถานที่สำคัญ หรือแลนด์มาร์คของถนนราชดำเนิน 4. การแบ่งปั่นประสบการณ์จากคนหนุ่มสาวยยุคเบบี้บูมเมอร์ หรือ “ภัณฑารักษ์วัยเก๋า”

โดยนิทรรศการนี้จะจัดแสดงที่มิวเซียมสยามตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม หลังจากนั้นจะย้ายไปจัดแสดงที่หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ถนนราชดำเนินกลาง ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน – 31 ตุลาคม