28 ธันวาคม กองทัพเรือเปิดให้เข้าสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ภายในศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระราชวังเดิม

28 ธันวาคมนี้ เป็น “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” กองทัพเรือเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสิน ภายในพระราชวังเดิม กรุงธนบุรี ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

กองทัพเรือ และมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม จะจัดให้มี พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ พิธีทักษิณานุประทาน และพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ พระราชวังเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร งานนี้มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ และพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมทั่งเยี่ยมชมโบราณสถานในพระราชวังเดิม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. พร้อมทั้งมีการจำหน่ายวัตถุมงคล อาทิ หนังสือพระราชประวัติ /เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสิน เสื้อ ฯลฯ

สำหรับโบราณสถานในพระราชวังเดิม ดำเนินการโดย มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม มี พลเรือเอก ประเจตน์ ศิริเดช เป็นประธานมูลนิธิ และแพทย์หญิง คุณหญิงนงนุช ศิริเดช เป็นรองประธานมูลนิธิ ได้ริเริ่มโครงการขึ้นในปีพุทธศักราช 2538 ในสมัยที่ พลเรือเอก ประเจตน์ ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้บัญชาการทหารเรือ ด้วยจุดมุ่งหมายให้เป็นที่สำหรับประชาชนทั่วไปได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของชาติและรักษาสิ่งที่เป็นอนุสรณ์อันเป็นมรดกวัฒนธรมของชาติไว้ โดยก่อนเริ่มการบูรณะได้มีการศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมและโบราณคดี เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือใกล้เคียงและคงสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด

[ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook เพจ: กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ]