เข้าฟังสัมมนา สถาปัตยกรรมสมัยใหม่หลัง 2475 พร้อมรับวารสารหน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรม

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าฟังสัมมนา “สถาปัตยกรรมสมัยใหม่หลัง 2475”

ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เข้าฟังฟรีและ พร้อมรับวารสารหน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมฉบับที่ 13 (สถาปัตยกรรมสมัยใหม่หลัง 2475) สำหรับ 200 ท่านแรก

กำหนดการ

08:30-09:15 สถาปนิก ความรู้ โรงเรียนสถาปัตยกรรม
ชาตรี ประกิตนนทการ

09:15-10:00 การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของ “ผังเมืองลำปาง” สมัยใหม่ (พ.ศ. 2442 – 2557) กรณีศึกษา เขตผังเมืองรวมจังหวัดลำปาง
ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์

10:00-10:45 จาก 24 มิถุนายน ถึง 10 ธันวาคม: ชีวิตทางการเมืองของพระที่นั่งอนันตสมาคมในปี 2475
ธนาวิ โชติประดิษฐ

10:45-11:30 โรงเรียนฝึกอาชีพ : พื้นที่ควบคุมเด็กในสถาบันราชทัณฑ์ไทย พ.ศ. 2479 – 2501
ศรัญญู เทพสงเคราะห์

13:15-14:00 อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ: ร่องรอยแห่งความหมายและความทรงจำ
คุ้มพงศ์ หนูบรรจง

14:00-14:45 ประวัติศาสตร์นิพนธ์ด้านสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในประเทศไท
ชมชน ฟูสินไพบูลย์

14:45-15:30 แบบอุโบสถมาตรฐานกับการเปลี่ยนแปลงแบบ “ถอนราก” ของสิมในหัวเมืองภาคอีสาน
ไธพัตย์ ภูชิสส์ชวกรณ์