เสร็จการสมโภชวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เนื่องในศุภมงคลสมัย 150 ปีแห่งการสถาปนา

เมื่อช่วงค่ำวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงทอดพระเนตรงานสมโภชพระอาราม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในศุภมงคลสมัย 150 ปีแห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ซึ่งจัดเป็นวันสุดท้าย

การนี้ เสด็จออกมุขชั้น 2 อาคารภุชงค์ประทานวิทยาสิทธิ์ 1 ทรงจุดดอกไม้เพลิงถวายเป็นพุทธบูชาสมโภชพระอาราม

ประทานพระวโรกาสให้สาธุชนเฝ้าถวายสักการะ แล้วเสด็จลงทรงเยี่ยมสาธุชนที่มาร่วมงานสมโภชพระอารามโดยทั่ว จากนั้น เสด็จไปทรงสักการะพระอนุสาวรีย์ที่บรรจุพระสรีรางคาร พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร ที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ ปฐมเจ้าอาวาสวัดราชบพิธ ก่อนเสด็จขึ้น เป็นอันเสร็จการสมโภชวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เนื่องในศุภมงคลสมัย 150 ปีแห่งการสถาปนา

ขอบคุณข้อมูลและภาพจากเพจ: สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช