สมเด็จพระสังฆราช เสด็จลงทอดพระเนตรงานสมโภชพระอาราม 150 ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

เมื่อช่วงค่ำวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงทอดพระเนตรงานสมโภชพระอาราม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในศุภมงคลสมัย 150 ปีแห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 22 มกราคม 2563

การนี้ เสด็จไปทอดพระเนตรการจัดแสงเสียงและนิทรรศการภายในสุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และเสด็จไปทอดพระเนตรเครื่องโต๊ะบูชาแบบจีนที่จัดถวายเป็นพุทธบูชาในพระอุโบสถ พร้อมกับประทานกำลังใจแก่คณะกรรมการ ผู้ปฏิบัติงาน และทรงเยี่ยมสาธุชนที่มาร่วมงานสมโภชพระอาราม

ทั้งนี้ งานสมโภชพระอารามจะมีไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ เปิดให้เข้าชมพระอารามและนิทรรศการได้ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 22.00 น.

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารงานสมโภชพระอาราม เนื่องในศุภมงคลสมัย 150 ปีแห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ที่เพจ : สมโภช 150 ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ขอบคุณข้อมูลและภาพจากเพจ: สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช