สมเด็จพระสังฆราช ทรงตรวจความเรียบร้อยในการจัดเตรียมงานสมโภช 150 ปี วัดราชบพิธ

วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหารคด วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงตรวจความเรียบร้อยในการจัดเตรียมงานสมโภชพระอาราม เนื่องในศุภมงคลสมัย 150 ปีแห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 22 มกราคม 2563 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์

อนึ่ง วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์มาทรงถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ เป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธอังคีรส และทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลสมโภชพระอาราม ทั้งนี้ จะได้ทรงจุดเทียนจากโคมไฟฟ้าพระราชทานเลี้ยงเพลิงไว้ในบุษบกเพลิงภายในพระอุโบสถ เพื่อให้สาธุชนต่อเทียน สำหรับการเดินเทียนประทักษิณสมโภชพระอารามถวายเป็นพุทธบูชาในเวลาค่ำ

ขอเชิญชวนสาธุชนมาร่วมเดินเทียนประทักษิณสมโภชพระอารามถวายเป็นพุทธบูชาในเวลาค่ำวันพุธที่ 22 มกราคม 2563  และชมนิทรรศการเนื่องในศุภมงคลสมัย 150  ปีแห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563

ในระหว่างงานสมโภช วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี เปิดให้เข้าชมพระอารามและนิทรรศการได้ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 21.00 น. วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ เปิดให้เข้าชมพระอารามและนิทรรศการได้ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 22.00 น.

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารงานสมโภชพระอาราม เนื่องในศุภมงคลสมัย 150 ปีแห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ที่เพจ : สมโภช 150 ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ขอบคุณข้อมูลและภาพจากเพจ: สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช