ดอกไม้แสดงความอาลัยเหี่ยวเฉาแล้วยังมีประโยชน์ กทม.เตรียมส่งทำปุ๋ยหมัก

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม นายภาสกร พจน์จิราภรณ์ หัวหน้าสวนสาธารณะสราญรมย์ สำนักงานสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการจัดการดอกไม้ที่ประชาชนนำมาแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่าเมื่อวานที่ผ่านมาได้มีการประชุม จนได้ข้อสรุปว่าดอกไม้ที่เหี่ยวเฉาแล้ว จะถูกส่งไปทำปุ๋ยหมัก ที่ศูนย์เรียนรู้ปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ สวนหลวง .9 ซึ่งวันนี้อยู่ระหว่างการรวบรวม เพื่อจัดส่งครั้งแรกและในแต่ละวันมีดอกไม้ที่ถูกส่งเข้ามาคัดแยกที่สวนสราญรมย์ ประมาณ 400 ถุงใหญ่ ซึ่งแต่ละถุงบรรจุดอกไม้ประมาณ 140 กำ และพวงมาลัยอีกกว่า 250 ถุงใหญ่ โดยใช้เจ้าหน้าที่ประมาณ 100 คนต่อวัน หมุนเวียนทำงานตลอด 24 ชั่วโมง

นายภาสกรกล่าวว่า ก่อนหน้านี้ทางสวนสราญรมย์ได้เคยนำดอกไม้มาทำเป็นปุ๋ยหมักแล้ว แต่สวนสราญรมย์มีพื้นที่เพียง 23 ไร่ ไม่เพียงพอต่อการจัดทำ จึงจำเป็นต้องส่งไปดำเนินการที่สวนหลวง .9 เนื่องจากมีพื้นที่ถึง 500 ไร่ ส่วนปุ๋ยหมักที่ได้ จะถูกส่งไปใช้ประโยชน์ยังสวนสาธารณะกว่า 20 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่วนประชาชนที่ต้องการดอกไม้ที่เหี่ยวเฉาแล้วไปใช้ประโยชน์ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจ หรือเก็บไว้บูชา ก็สามารถมาขอรับได้ที่สวนสราญรมย์

นอกจากนี้ นายภาสกรชี้แจงว่า การจัดเก็บดอกไม้ที่ประชาชนนำมาแสดงความอาลัย โดยรอบพระบรมมหาราชวัง ว่าได้จัดเจ้าหน้าที่กว่า 30 คน เฝ้าพื้นที่ เพื่อจัดเก็บดอกไม้เนื่องจากพบผู้ประกอบการฉวยโอกาสนำดอกไม้หมุนเวียนไปขายต่อ จึงขอให้ประชาชนอย่ากังวลและเข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่