ดีแทค ร่วมเผยแพร่องค์ความรู้และส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ดีแทค ร่วมเผยแพร่องค์ความรู้และส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีศักดิ์สิทธิ์ผ่านช่องทางเฟสบุคดีแทค เริ่ม 1 เมษายนนี้

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับพิธีมหามงคลที่จะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 โดยตามประกาศสำนักพระราชวังเรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยเลขาธิการพระราชวังรับพระราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ได้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า โดยที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา กราบบังคมทูลในนามของปวงชนชาวไทยนั้น ทรงพระราชดำริว่า เป็นโอกาสอันควรที่จะได้ประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณี เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติ และราชอาณาจักรให้เป็นที่ ชื่นชมยินดีของประชาชนผู้มีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น ตั้งแต่วันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562

ดีแทค จึงได้ร่วมกับนิตยสารศิลปวัฒนธรรม จัดทำข้อมูลความสำคัญในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระราชพิธีศักดิ์สิทธิ์ และความหมายต่างๆ ของเครื่องประกอบในพระราชพิธี ซึ่งล้วนแต่เป็นมรดกที่ล้ำค่ามาแต่โบราณ เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมให้ลูกค้าดีแทค และประชาชนทั่วไปเกิดความเข้าใจในการเฝ้าชมพระราชพิธีครั้งสำคัญ ผ่าน อัลบัมภาพพร้อมคำบรรยาย ซึ่งจะเริ่มเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 และจัดทำคลิปวิดีโอ เริ่มเผยแพร่ในวันที่ 10 เมษายน 2562 ผ่านทางช่องทาง https://facebook.com/dtac ซึ่งเนื้อหาจะปรับเปลี่ยนไปทุกสัปดาห์

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมรณรงค์ให้ผู้บริหารและพนักงานดีแทค รวมพลังแสดงความจงรักภักดี แต่งกายด้วยเสื้อเหลืองในทุกวันจันทร์ โดยเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 เมษายนศกนี้ สิ้นสุดเดือนกรกฎาคม 2562.