อธิบดีกรมศิลปากร ตรวจติดตามการจัดเตรียมเครื่องประกอบเพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

อธิบดีกรมศิลปากร ตรวจติดตามการจัดเตรียมเครื่องประกอบเพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สำนักช่างสิบหมู่

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม ที่ผ่านมา นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ตรวจติดตามการจัดเตรียมเครื่องประกอบเพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ สำนักช่างสิบหมู่ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีนายสุรัฐกิจ พีระพงศ์ศิลป ผู้อำนวยการสำนักช่างสิบหมู่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รายงานความคืบหน้า

 

ขอบคุณข้อมูลและภาพจากเพจ : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร และเพจ ศูนย์ศิลปะและการช่างไทย สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร