พบ “เหรียญโรมันโบราณ” ครั้งแรกในญี่ปุ่น ใต้ซากปราสาทในโอกินาว่า

เหรียญทองแดงโรมันที่พบในโอกินาว่า AFP PHOTO / JIJI PRESS / JIJI PRESS

จากรายงานของเดอะเจแปนไทม์ คณะกรรมการด้านการศึกษาประจำเมืองอุรุมะ ในจังหวัดโอกินาว่าของญี่ปุ่นเผยว่าได้มีการค้นพบเหรียญทองแดงจากอาณาจักรโรมันโบราณจำนวนสี่เหรียญที่ซากปราสาทแห่งหนึ่งในโอกินาวะ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการค้นพบเหรียญโรมันเช่นนี้ในญี่ปุ่น

ซากปราสาทคัทซึเร็นในโอกินาวะ (By kanegen, via Wikimedia Commons) และภาพลายเส้นจักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1 (จากหนังสือของ MOKE, Henri Guillaume)
ซากปราสาทคัทซึเร็นในโอกินาวะ (By kanegen, via Wikimedia Commons) และภาพลายเส้นจักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1 (จากหนังสือของ MOKE, Henri Guillaume)

จากการวิเคราะห์ด้วยรังสีเอ็กซ์ คณะกรรมฯ กล่าวว่า เหรียญดังกล่าวน่าจะมีลายประทับเป็นภาพของจักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1 และทหารถือหอก ตัวเหรียญมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว 1.6-2 เซนติเมตร มีอายุย้อนไปถึงราวศตวรรษที่ 2 ถึงศตวรรษที่ 3

นอกจากนี้ยังพบเหรียญในยุคศตวรรษที่ 17 ของจักรวรรดิออตโตมันหนึ่งเหรียญ และโลหะลักษณะเป็นวงกลมแบนอีก 5 ชิ้น ซึ่งน่าจะเป็นเหรียญเงินตราเช่นกัน

วัตถุโบราณทั้งหมดเหล่านี้ถูกพบบริเวณซากปราสาทคัทซึเร็น (Katsuren) ซึ่งมีอายุอยู่ในช่วงศตวรรษที่ 12-15 คณะกรรมการด้านการศึกษา กล่าวว่า ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นยุคที่โอกินาว่ามีความรุ่งเรืองด้วยการค้าทางทะเลกับจีน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และหลักฐานที่พบในครั้งนี้ยังเป็นเครื่องบ่งชี้ความเชื่อมโยงระหว่างโอกินาว่ากับโลกตะวันตกด้วย

ที่มา: The Japan Times