นิทรรศการ “250 ปี กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร” ถึง พิพิธภัณฑ์ลอยน้ำ “ศรีมหาสมุทร”

(ซ้าย) ประติมากรรมต้นแบบพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้ตากสินมหาราช จัดแสดงภายในนิทรรศการพิเศษ “250 ปี กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร” ณ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ (ขวา) พิพิธภัณฑ์ “ศรีมหาสมุทร” ณ ท่าเรือไอคอนสยาม ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษ รำลึก 250 ปี แห่งการสถาปนา กรุงธนบุรี เรื่อง “250 ปี กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร”

โดยนิทรรศการจัดแสดงโบราณวัตถุต่าง ๆ สมุดภาพไตรภูมิ และต้นฉบับเอกสารในสมัยธนบุรี เนื้อหาของนิทรรศการประกอบด้วย 3 หัวเรื่อง ได้แก่

– กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดีพระเจ้ากรุงธนบุรีวีรกษัตริย์

– กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร 15 ปีแห่งราชธานีที่บางกอก

– กรุงธนบุรีรำลึก น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) (เปิดวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 18.30 น. และวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 น. – 17.00 น.) ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ

พิพิธภัณฑ์ “ศรีมหาสมุทร” ณ ท่าเรือไอคอนสยาม ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

สำหรับ พิพิธภัณฑ์ “ศรีมหาสมุทร” ณ ท่าเรือไอคอนสยาม ริมแม่น้ำเจ้าพระยา จะพาทุกท่านย้อนอดีตสู่ยุคแห่งความรุ่งโรจน์ทางการค้าบนเรือสำเภาจากคริสต์วรรษที่ 18 จัดแสดงพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมพระราชกรณียกิจในการฟื้นฟูบ้านเมือง และก่อตั้งกรุงธนบุรีให้เป็นเมืองท่าการค้าที่สำคัญ โดยมีการจัดแสดงในรูปแบบอินเตอร์แอคทีฟบนเรือสำเภาขนาดใหญ่ที่ถูกเนรมิตขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์ลอยน้ำครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวาระครบรอบ 250 ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร

พร้อมเปิดให้ประชาชนคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เรียนรู้ถึงช่วงเวลาสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย นิทรรศการจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 – 13 มกราคม 2562 ณ ท่าเรือไอคอนสยาม ริมแม่น้ำเจ้าพระยา


ข้อมูลจาก

เพจ : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร

เพจ : ไอคอนสยาม