ตำนาน “โกศแปดเหลี่ยม” เครื่องเกียรติยศพระราชทาน “เจ้าสัววิชัย”

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ นายวิชัย ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ พร้อมพระราชทานโกศแปดเหลี่ยม ฉัตรเบญจาตั้งประดับ ปี่กลองชนะประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลากลางคืน กำหนด 3 คืน ณ ศาลากวีนิรมิต วัดเทพศิรินทราวาส

สำหรับ “โกศแปดเหลี่ยม” เป็นเครื่องเกียรติยศที่ได้รับพระราชทานเมื่อสิ้นชีวิต จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่ศพ พระราชาคณะชั้นเจ้าคณะรอง เจ้าจอมมารดา ขุนนางชั้น พระยาพานทอง หรือ เทียบเท่า ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์ช้างเผือก ขึ้นไป / ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ และหม่อมเจ้าที่ไม่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ถ้าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโกศจะได้รับพระราชทาน “โกศแปดเหลี่ยม” โดยโกศแปดเหลี่ยมนี้ ทำด้วยไม้แกะสลักลวดลายทรง 8 เหลี่ยม ฝายอดทรงมณฑป ปิดทองล่องชาด ประดับกระจกสี

โกศแปดเหลี่ยม (ภาพจากหนังสือ ตำนานพระโกศและหีบบรรดาศักดิ์)

พระโกศที่จัดสร้างสมัยกรุงรัตนโกสินทร์สำหรับทรงพระบรมศพ และพระศพเจ้านาย กับโกศของข้าราชการผู้มีบรรดาศักดิ์ ในหนังสือ ตำนานพระโกศและหีบบรรดาศักดิ์ พระนิพนธ์ กรมพระสมมตอมรพันธ์ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์ ทรงรวบรวมไว้ทั้งสิ้น 14 อย่าง เรียงลำดับตามลำดับยศดังนี้

1.พระโกศทองใหญ่

2.พระโกศทองรองทรง นับเสมอพระโกศทองใหญ่

3.พระโกศทองเล็ก

4.พระโกศทองน้อย

5.พระโกศกุดั่นใหญ่

6.พระโกศกุดั่นน้อย

7.พระโกศมณฑปใหญ่

8.พระโกศมณฑปน้อย

9.พระโกศไม้สิบสอง

10.พระโกศพระองค์เจ้า เดิมเรียกว่า โกศลังกา

11.โกศราชนิกุล

12.โกศเกราะ

13.โกศแปดเหลี่ยม

๑๔.โกศโถ


วิชัย ศรีวัฒนประภา

กำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และสวดพระอภิธรรม นายวิชัย ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ณ ศาลากวีนิรมิตร (กลางน้ำ) วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร

วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561

เวลา 17.30 น. พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พร้อมด้วยเครื่องเกียรติยศประกอบศพ

เวลา 18.30 น. พิธีสวดพระอภิธรรมศพ

วันอาทิตย์ที่ 4 – วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน  2561

เวลา 19.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรม

หมายเหตุ เจ้าภาพขอความร่วมมืองดพวงหรีด ท่านสามารถร่วมบำเพ็ญกุศลสมทบทุนเพื่ออาคารนวมิตรทรบพิตร 84 พรรษา ศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช