รัชกาลที่ 4 ทรงปฏิเสธตำนาน “เทวดาสร้าง” พระแก้วมรกต

พระแก้วมรกตทรงเครื่องสามฤดู ภาพวาดบนผืนผ้าที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้คณะราชทูตสยามเชิญไปถวายพระจักรพรรดินโปเลียนที่ 3 แห่งฝรั่งเศส เมื่อ ค.ศ.1861 (พ.ศ.2404) ปัจจุบันเก็บรักษาและจัดแสดงในพระราชวังฟองแตนโบล ประเทศฝรั่งเศส

พระแก้วมรกต ถูกไขปริศนาตำนานและปาฏิหาริย์การกำเนิด โดย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงเป็นพระองค์แรกที่ปฏิเสธตำนาน “เทวดาสร้าง” หรือ “พระอินเดีย” ตามที่เชื่อถือก่อนหน้านี้

โดยทรงพระราชวินิจฉัยไว้ในบทพระราชนิพนธ์ ตำนานพระแก้วมรกต ฉบับสำหรับอาลักษณ์อ่าน ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันสวดมนต์เย็น พระราชพิธีศรีสัจจปานกาล หรือคำอ่านบูชาพระแก้วมรกตนำพระราชพิธีถือน้ำ ก่อนการอ่านโองการแช่งน้ำนั่นเอง

“เรื่องตั้งต้นมาจนถึงที่นี้ มีเรื่องราวเล่ายืดยาวไปดุจมีคนได้รู้เห็นเป็นแน่ แลความนั้นใครที่มักเชื่อง่ายก็ย่อมเห็นว่าเป็นจริง ตามตำนานที่กล่าวมานั้น ที่ไม่เชื่อก็จะคิดวิตกสงสัยไปต่างๆ ว่าพระพุทธรูปองค์นี้แล ฝีมือเทวดาสร้างพระพุทธเจ้ารูปร่างเหมือนอย่างนี้ เป็นฝีมือเทวดาแน่แล้วและจะเป็นที่สงสัยไม่ตกลงกัน ก็ปรกติคนโบราณแรกมีหนังสือขึ้นใช้ ยังไม่มีหนังสือเก่าๆ มาก เมื่อแต่งเรื่องอะไรๆ นึกจะเขียนอย่างไรก็เขียนไปไม่คิดว่านานไปจะมีคนภายหน้าจะมีปัญญาแลสติตริตรองเทียบเคียบมาก จะเชื่อคำของตัวแลไม่เชื่อนั้นไม่ใคร่จะคิด”

“พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร” หรือ “พระแก้วมรกต” ขณะมิได้ประดับเครื่องทรง

และทรงพระราชวินิจฉัยว่า “ดูเหมือนว่าจะเป็นฝีมือช่างลาวเหนือโบราณ ข้างเมืองเชียงแสน เห็นคล้ายคลึงมากกว่าฝีมือช่างเมืองอื่น”

ปัจจุบันนี้ (บทความเผยแพร่เมื่อพ.ศ. 2551 – กองบรรณาธิการ) นักวิชาการทางด้านศิลปะล้านนา ก็วิเคราะห์ถึงลักษณะรูปแบบขององค์พระแก้วมรกต ก็สอดคล้องกับพระราชวินิจฉัย

คลิกอ่านเพิ่มเติม พระแก้วมรกต : จากล้านนาสู่ล้านช้าง ถึงกรุงธนบุรี-กรุงเทพฯ (1) ตอนที่ 1

คลิกอ่านเพิ่มเติม พระแก้วมรกต : จากล้านนาสู่ล้านช้าง ถึงกรุงธนบุรี-กรุงเทพฯ (1) ตอนที่ 2


หมายเหตุ: เนื้อหานี้คัดส่วนหนึ่งจากบทความเรื่อง “พุทธคุณพระแก้วรมกต” เขียนโดย ปรามินทร์ เครือทอง เผยแพร่ในนิตยสาร ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 (พฤศจิกายน 2551)

เผยแพร่ครั้งแรกในระบบออนไลน์ เมื่อ 12 กันยายน พ.ศ.2559