ชาวบ้านอินทร์บุรีพบ “พระพุทธรูปสำริด ศิลปะอยุธยา” มอบให้เป็นสมบัติของชาติ ผู้สนใจชมโบราณวัตถุได้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ที่ผ่านมา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี ได้รับแจ้งมีการขุดค้นพบพระพุทธรูป บริเวณเนินเจดีย์วัดป่า โบราณสถานร้าง ที่บ้านดอนแสงจันทร์ ม.๕ ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี จึงได้เข้าตรวจสอบพระพุทธรูป จำนวน ๑๙ องค์ พร้อมโบราณวัตถุอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่ง โดยมีนายบุญรอด รักชัง เป็นผู้ค้นพบ และได้มอบให้เป็นสมบัติของชาติ นำมาเก็บรักษาและจัดแสดงที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี เรียบร้อยแล้ว

ขอเชิญประชาชนผู้สนใจชมโบราณวัตถุชิ้นเยี่ยม ชิ้นล่าสุด ได้แก่ พระพุทธรูปสำริดและกำไลสำริด ศิลปะอยุธยา พุทธศตวรรษที่ ๒๓  จัดแสดงตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป (เปิดวันพุธ – อาทิตย์ ปิดจันทร์ – อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๖๕๘ ๑๙๘๖

เนินเจดีย์วัดป่า โบราณสถานร้าง

มอบโบราณวัตถุให้เป็นสมบัติของชาติ

[ขอบคุณข้อมูลและภาพจากเพจ : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี]