เชิญทัศนานิทรรศการ “เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก” ๑๕๐ ภาพ อัดขยายใหญ่ชมอย่างเต็มตา

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องอเนกประสงค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป มีพิธีเปิดงานนิทรรศการ “เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก” โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี มีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ให้การต้อนรับ ในการนี้ คุณสิริกิติยา เจนเซน เข้าร่วมพิธีเปิดและนำภาพถ่ายมาร่วมกิจกรรมการอวดภาพภายในงาน ทั้งนี้มีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม นายฐาปน สิริวัฒนภักดี และนายนิติกร กรัยวิเชียร ผู้บริหารบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิดงานด้วย

นิทรรศการ “เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก” จัดแสดงระหว่างวันที่ ๒๖ พฤษภาคม – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา ๙.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ติดตามข้อมูลข่าวสาร และลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ www.thaiglassnegative.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐๒ ๒๘๑๑๕๙๙ ต่อ ๒๒๒

[ขอบคุณภาพและข้อมูลจากเพจ: สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ]