“รางวัลคึกฤทธิ์” กับ “สำราญ ทรัพย์นิรันดร์” นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ โหรดังเจ้าของนามปากกา “หลวงเมือง, หมอทรัพย์ สวนพลู”

นายสำราญ ทรัพย์นิรันดร์ เจ้าของนามปากกา : หลวงเมือง, หมอทรัพย์ สวนพลู, สรรพรส (ภาพจาก สูจิบัตร "วันคึกฤทธิ์ ๒๕๖๑")

เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ มูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมสำคัญมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ “รางวัลคึกฤทธิ์” เนื่องใน “วันคึกฤทธิ์” ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สถาบันคึกฤทธิ์ โดยคณะกรรมการมีมติมอบรางวัลให้แก่ผู้มีผลงานทรงคุณค่า ดังนี้

๑. นายสำราญ ทรัพย์นิรันดร์ รับรางวัลคึกฤทธิ์ สาขาวรรณศิลป์

๒. นายประพันธ์ สุคนธะชาติ รับรางวัลคึกฤทธิ์ สาขาคีตศิลป์

๓. นายณรงค์ โรจนทรัพย์ รับรางวัลคึกฤทธิ์ สาขานาฏศิลป์

๔. หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล รับรางวัลคึกฤทธิ์ สาขาศิลปะการแสดง

นิตยสารศิลปวัฒนธรรม ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน โดยเฉพาะ “สำราญ ทรัพย์นิรันดร์” ที่ปรึกษาบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) นักเขียนประจำหนังสือพิมพ์มติชน ข่าวสด มติชนสุดสัปดาห์ และนิตยสารศิลปวัฒนธรรม เจ้าของนามปากกา : หลวงเมือง, หมอทรัพย์ สวนพลู, สรรพรส ศิลปวัฒนธรรมขอคัดคำประกาศเกียรติคุณรางวัลคึกฤทธิ์ สาขาวรรณศิลป์ มาเผยแพร่ดังนี้

นายสำราญ ทรัพย์นิรันดร์ เกิดเมื่อวันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๑ เป็นบุตรนายวิเชียร กับนางทองทรัพย์ ภายหลังสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวัดนวรนรดิศแล้ว เข้าศึกษาต่อสาขาวิชาการหนังสือพิมพ์ (ภาคค่ำ) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีพ.ศ. ๒๔๙๔ อยู่ระยะหนึ่ง ก่อนจะลาออกเพราะขาดทุนทรัพย์

นายสำราญ ทรัพย์นิรันดร์ เป็นทั้งนักเขียน นักหนังสือพิมพ์และนักจัดรายการวิทยุ เริ่มต้นงานเขียนในนิตยสาร กะดึงทอง รายเดือน สังกัดเครือไทยพาณิชยการ ร่วมกับนายสาทิส อินทรกำแหง ต่อมา เริ่มทำหนังสือ สัปดาห์สาส์น ร่วมกับคุณนิลวรรณ ปิ่นทอง และทำงานกับหนังสือพิมพ์ สยามนิกร สยามสมัย และ พิมพ์ไทย จากนั้น ไปเป็นผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายรายการ สถานีวิทยุเสียงสามยอด แล้วไปดำรงตำแหน่งบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ เจ้าพระยารายสัปดาห์ นอกจากนั้นยังทำหน้าที่เป็นผู้เขียนบท รายการข่าวสารทางอากาศ ทางสถานีวิทยุ ททท. ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๒๗ ด้วย งานเขียนสร้างชื่อในนามปากกา หลวงเมือง คือ เรื่องชุด นาฏกรรมเมืองหลวง

นอกจากนั้น นายสำราญ ทรัพย์นิรันดร์ ยังใช้นามปากกา หมอทรัพย์ สวนพลู เขียนคอลัมน์ ดวงใครดวงมัน ลงพิมพ์ใน สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ ยาวนานตราบจน ศาสตราจารย์ พลตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ถึงแก่อสัญกรรม จึงลาออกไปเป็นนักเขียนประจำหนังสือพิมพ์ มติชน และ ข่าวสด

โดยปรารภเหตุที่ นายสำราญ ทรัพย์นิรันดร์ เป็นนักเขียนอาวุโสผู้มีลักษณะการเขียนโดดเด่น และมีกลการประพันธ์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว คณะกรรมการมูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงมีมติเอกฉันท์ในคราวประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๖๑ เห็นสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้สมควรได้รับ รางวัลคึกฤทธิ์ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

(จากซ้าย) คุณปานบัว บุนปาน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับคุณกมลา ทรัพย์นิรันดร์ ภรรยาสำราญ ทรัพย์นิรันดร์ ที่เป็นตัวแทนรับรางวัลคึกฤทธิ์ สาขาวรรณศิลป์ และคุณกิตติวรรณ เทิงวิเศษ ผู้จัดการสำนักพิมพ์มติชน, คุณอพิสิทธิ์ ธีระจารุวรรณ รองผู้จัดการสำนักพิมพ์มติชน ร่วมแสดงความยินดีด้วย