“พัดงาสาน” ศิลปะรัตนโกสินทร์ที่ร.2 พระราชทานให้สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช

“พัดงาสาน”  ศิลปะรัตนโกสินทร์ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พัดยศสำหรับสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายวิปัสสนาธุระ ทำจากงาช้างเหลาเป็นเส้นแบน บาง แล้วสานเป็นลายขัดขึ้นเป็นรูปพัด

พัดด้ามนี้มีประวัติความเป็นมาเนื่องจากเป็นพัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระราชทานให้สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวร) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระญาณสังวร

โดยโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นถวายเป็นพิเศษ สมเด็จพระสังฆราช พระองค์นี้ เป็นที่รู้จักกันในนาม พระสังฆราชสุก ไก่เถื่อน ด้วยกล่าวกันว่า ท่านทรงคุณด้านวิปัสสนาเป็นเลิศ เจริญพรหมวิหารยิ่งด้วยเมตตา สามารถเลี้ยงไก่ป่าให้เชื่องได้เหมือนไก่บ้าน อีกทั้งท่านยังทรงเป็น พระอาจารย์ของสมเด็จพระพุทธาจารย์ (โต พรหมรังสี) วัดระฆังโฆษิตาราม วรมหาวิหาร พระเถระซึ่งมีชื่อเสียงที่สุดองค์หนึ่งสมัยรัตนโกสินทร์

พัดงาสานอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ยิ่งด้ามนี้เคยนำมาจัดแสดงในนิทรรศการ “แผ่นดินไทยในอดีต” เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

(ขอบคุณข้อมูลและภาพจากเพจ : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม)

พิเศษ ลด 40%! สมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม ลดราคาพิเศษ 40% เฉพาะสมัครวันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2563 เท่านั้น คลิกดูรายละเอียดที่นี่


เผยแพร่เนื้อหาในระบบออนไลน์เมื่อ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป