ประวัติศาสตร์ จากคำบอกเล่าของลูกสาวของอดีตผู้นำประเทศ

หน้าปกหนังสือ "อยากลืมกลับจำ" กำลังพิมพ์อยู่ โดย สนพ.มติชน

ประวัติศาสตร์ จากคำบอกเล่าของลูกสาวของอดีตผู้นำประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการเมืองไทยเป็นอย่างสูง

“…คุณพ่อค่อยรีบเดินทางต่อทันที เป็นการเดินทางที่เสี่ยงมาก เพราะทหารเขาตามจับ มาล้อมบ้านชิดลมเต็มไปหมดเลย แต่คุณพ่อเป็นถึงระดับจอมพล ต้องรู้ทันเหตุการณ์รบอยู่แล้ว ยังมาพูดกับป้าในตอนหลังเลยว่า ท่านเป็น ‘นโปเลียน’ ลี้ภัยสงคราม”
จีรวัสส์ ปันยารชุน พิบูลสงคราม

ใน “อยากลืมกลับจำสารคดีชีวประวัติลูกสาวจอมพล ป. : ชีวิต ความผันผวน

และความทรงจำของ จีรวัสส์ ปันยารชุน พิบูลสงคราม

ภูริ ฟูวงศ์เจริญ, ศรัญญู เทพสงเคราะห์ และณัฐพล ใจจริง ผู้เขียน
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ บรรณาธิการ

สารคดีชีวประวัติ ของ จีรวัสส์ ปันยารชุน พิบูลสงคราม สตรีที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมา 96 ปี พร้อมเก็บเกี่ยวความทรงจำนับไม่ถ้วน จากชีวิต ผู้คน เหตุการณ์ ประสบการณ์ และสภาพสังคมทั่วไปในแต่ละยุคสมัย

ถึงแม้ว่าแก่นของหนังสือเล่มนี้ไม่ได้อยู่ที่เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลสำคัญทางการเมือง หรือเบื้องหลังเหตุการณ์บ้านเมือง หากแต่เป็นมุมมองและความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีต่อเรื่องราวในห้วงเวลาต่างๆ ในชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่ง ที่ได้มองย้อนกลับไป รวมถึงเกร็ดเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับบุคคลและแวดวงสังคมในสมัยนั้น

แต่ถึงยังไงก็ตาม ก็สะท้อนถึงประวัติศาสตร์การเมืองในช่วง 2475- 2500

และทำไม “อยากลืมกลับจำ” เป็นประโยคที่ คุณจีรวัสส์ ปันยารชุน พิบูลสงคราม กล่าวเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้ รีบเปิดอ่านโดยพลันเร็วๆ นี้(กำลังพิมพ์อยู่ โดย สนพ.มติชน)

ภาพปกและปีกปกสวยๆ วาดโดย ตะวัน วตุยา
ภาพปีกปกนั้น เป็นภาพที่จอมพล ป.พิบูลสงคราม กำลังติดดาวให้กับคุณป้าจีรวัสส์