พบแหล่งถลุงเหล็กโบราณ เตาใหญ่สุดภาคเหนือ!

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ มีการเปิดเผยความคืบหน้าการสำรวจแหล่งถลุงเหล็กโบราณในพื้นที่บ้านป่าป๋วย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ซึ่งเบื้องต้นพบว่าเป็นเตาถลุงเหล็กโบราณที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคเหนือ
สันนิษฐานเบื้องต้นว่า น่าจะมีอายุเก่าแก่กว่าสมัยล้านนา (ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19) สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ จึงได้ดำเนินการขุดค้นทางโบราณคดี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาค่าอายุและพัฒนาการแต่ละยุคสมัยของการใช้เตาถลุงเหล็ก รวมถึงเทคนิคการถลุงเหล็กโบราณของแหล่งเตาบ้านโฮ่ง
ความคืบหน้าการดำเนินงานล่าสุดพบว่า เตาถลุงเหล็กโบราณบ้านโฮ่งเป็นเตาถลุงเหล็กด้วยวิธีทางตรง (Direct Iron Smelting Process) ที่มีขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลางเตาประมาณ 1 เมตร ส่วนประเด็นการศึกษาค่าอายุ ทางผู้ศึกษาจะดำเนินการเก็บตัวอย่างถ่าน เพื่อนำไปหาค่าอายุทางวิทยาศาสตร์ต่อไป
การศึกษาครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการตามหาองค์ความรู้เกี่ยวกับโลหกรรมโบราณในดินแดนภาคเหนือของประเทศไทย พื้นที่แหล่งถลุงเหล็กโบราณอำเภอบ้านโฮ่ง ตั้งอยู่บนเส้นทางโบราณที่ติดต่อปฏิสัมพันระหว่างผู้คนในพื้นที่ภาคเหนือและที่ราบลุ่มแม่น้ำภาคกลาง จึงทำให้แหล่งโบราณคดีอาจเป็นกุญแจที่สำคัญในการอธิบายปรากฏการทางวัฒนธรรมในประวัติศาสตร์ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของดินแดนล้านนา
ที่มาข้อมูลและรูปภาพ