ไอคอนสยาม และสยามพารากอนถวายพระพรผ่านศิลปะจากดอกไม้ไทย

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา ไอคอนสยาม และสยามพารากอน ผนึกศิลปินดังสกุล อินทกุล  เนรมิตผลงานหัตศิลป์สุดวิจิตร สะกดสายตาโลก ถวายพระพรผ่านศิลปะจากดอกไม้ไทย ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2567  ไอคอนสยาม และสยามพารากอน ผนึกกำลัง สกุล อินทกุล ศิลปินนักจัดดอกไม้ระดับนานาชาติ ร่วมรังสรรค์ผลงานหัตถศิลป์อันวิจิตรงดงาม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ 

  • ไอคอนสยาม  รังสรรค์ประติมากรรมดอกไม้มาลีสิริ ศรีนวรัตน์สักการ โถงเจริญนคร ฮอลล์

ไอคอนสยาม ร่วมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล ผ่านการตกแต่งสถานที่ด้วยศิลปะจัดวางจากดอกไม้ไทย ผลงานการรังสรรค์อันวิจิตรของสกุล อินทกุล  ซึ่งงดงามจับใจและสื่อความหมายอันเปี่ยมด้วยมงคล ผลงานดังกล่าวมีชื่อว่า มาลีสิริ ศรีนวรัตน์สักการ เป็นศิลปะจัดวาง (Installation Art) ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากงานเครื่องแขวนดอกไม้ไทยประเพณี อาทิ วิมานพระอินทร์ วิมานแท่น กลิ่นตะแคง และจระเข้ ฯลฯ จนเกิดไอเดียออกแบบเป็นเครื่องแขวนดอกไม้ไทยร่วมสมัย โดยนำดอกรวงผึ้งสีทอง ดอกไม้ประจำรัชกาลที่ 10 มาเป็นองค์ประกอบหลัก เสริมด้วยนวรัตน์ หรืออัญมณีมงคล 9 ชนิด ซึ่งเชื่อว่ามีสิริมงคลสูงสุดเหนือบรรดาอัญมณีทั้งปวง สร้างสรรค์ขึ้นด้วยเทคนิควิธีการประดิษฐ์ดอกไม้ไทยอย่างโบราณ เช่น งานเย็บแบบ งานตาข่ายดอกไม้ และงานอุบะดอกไม้ จนออกมาเป็นผลงานอันวิจิตรตระการตา

สกุล  ผู้เนรมิตประติมากรรมดอกไม้อันงดงามให้กับไอคอนสยามในครั้งนี้ กล่าวว่าผลงานชิ้นนี้รังสรรค์ขึ้นจากดอกไม้ไทยที่แฝงไปด้วยความหมายมงคล ซึ่งหนึ่งในส่วนประกอบที่สำคัญคือดอกรวงผึ้งดอกไม้ประจำรัชกาลที่ 10 อันมีสีเหลืองทอง สง่า สวยงาม เป็นสิริมงคล และเป็นที่มาของการเลือกใช้โครงสีของผลงานชิ้นนี้ นอกจากนี้ยังมีดอกเข็มสีเหลืองที่เป็นแรงบันดาลใจของการคิดประดิษฐ์พวงอุบะ เรียงร้อยสลับกับดอกรักอันสื่อความหมายถึงความจงรักภักดีที่พสกนิกรชาวไทยมีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งความพิเศษคือ เป็นการออกแบบอุบะขึ้นใหม่เพื่อประกอบในผลงานชิ้นนี้โดยเฉพาะ และอีกหนึ่งสัญลักษณ์มงคลที่ถูกนำมาใช้คืออัญมณีมงคลทั้งเก้าชนิดหรือนวรัตน์อันได้แก่ เพชร, ทับทิม, ไพลิน, บุษราคัม, มรกต, มุกดาหาร, โกเมน, เพทาย และ ไพฑูรย์ ซึ่งจัดว่าเป็นอัญมณีที่มีสิริมงคลสูงสุด โดยนำมาประดับตกแต่งตรงตำแหน่งศูนย์กลางของงานทัดหูทรงกลมขนาดใหญ่ของทุกชิ้นงาน จึงนับเป็นชิ้นงานที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงออกถึงการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น และน้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสมหามงคลนี้อย่างแท้จริง

  • สยามพารากอน เนรมิตรหัตถศิลป์สุดตระการตาบุษบัญชลี มาลีนพรัตน์เฉลิมพระชนม์
    โซนจีเวล ชั้น

สยามพารากอน Global Destination อันดับ 1 ที่ครองใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ชวน
สัมผัสวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและจิตวิญญาณความเป็นไทย ผ่านงานประติมากรรมสุดตระการตา ภายใต้ชื่อ บุษบัญชลี มาลีนพรัตน์เฉลิมพระชนม์ สร้างสรรค์ผลงานโดย สกุล อินทกุล ศิลปินนักจัดดอกไม้ระดับนานาชาติ ซึ่งปัจจุบันผันตัวเป็นศิลปินร่วมสมัยที่เน้นงานประติมากรรม ควบคุมการผลิตดอกไม้ไทยประดิษฐ์โดยผศ.ดร.จักรพันธ์ รูปงามหัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพร่วมด้วยนักศึกษาคหกรรมศาสตร์ศึกษาอีกหลายร้อยชีวิตที่หลอมรวมใจรังสรรค์ผลงานอันวิจิตรงดงามเพื่อร่วมถวายพระพรและแสดงออกถึงความจงรักภักดี

ไอคอนสยาม

สกุล กล่าวถึงการรังสรรค์ผลงานมาสเตอร์พีซครั้งว่านับเป็นครั้งแรกของการทำงานที่ยิ่งใหญ่และเป็นโอกาสพิเศษ สำหรับศิลปินแล้ว ผลงานที่จัดแสดงในครั้งนี้ มีความท้าทายมากแตกต่างจากการจัดแสดงงานในแกลเลอรี่ เนื่องจากสยามพารากอนถือเป็นเดสติเนชั่น ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมามากมายมหาศาล ดังนั้นจะทำอย่างไรให้งานที่ปรากฎตรงหน้าสะกดทุกสายตา ให้คนถ่ายรูปและแชร์ออกไปได้ งานจึงต้องมีความร่วมสมัยอยู่ในนั้น ซึ่งจะได้เห็นว่า ผลงานชิ้นนี้นอกจากจะแสดงถึงวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของความเป็นไทยแล้ว ยังเป็นงานที่ร่วมสมัย คนทุกเพศทุกวัยสัมผัสได้ถึงความสวยงาม และยิ่งหากได้รับรู้ถึงแรงบันดาลใจและรายละเอียดของงานแล้ว ยิ่งเป็นการยกระดับคุณค่าผลงานให้มากขึ้น และที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นคือ การได้ร่วมถวายพระพร และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลนี้   

สำหรับผลงานสุดตระการนี้  สกุล ได้รับแรงบันดาลใจมาจากดอกไม้ไทยนานาพรรณ โดยเฉพาะดอกรวงผึ้ง ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำพระองค์จำนวน 46 ดอก รังสรรค์เป็นงานคราฟท์โดยใช้ผ้าแทนดอกไม้สด ผสานเทคนิคการพับจับจีบกลีบใบตอง อาทิ กลีบรังแตน, กลีบกระทุ้ง, กลีบรักเร่, กลับผกาซ้อน, กลีบเล็บมือนาง ฯลฯ ส่วนเกสรของดอกไม้แต่ละดอกแสดงถึงสัญลักษณ์ความเป็นไทยในรูปแบบคล้ายปั้นเหน่ง พร้อมแต่งแต้มด้วยผ้าตาดแทนสีของอัญมณีสิริมงคล อาทิ เพชร มุก มรกต ทับทิม  เพทาย บุษราคัม โกเมน ไพลิน ไพทูรย์ เมื่อผสานกับการออกแบบร่วมสมัย จึงกลายเป็นผลงานหัตถศิลป์ที่สะกดทุกสายตา 

นอกจากนี้ในฐานะที่ สกุล เคยมีโอกาสถวายงานรับใช้สมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จึงนำดอกกล้วยไม้คัทลียาควีนสิริกิติ์ ซึ่งเป็นดอกไม้ตามพระนามาภิไธยมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้ด้วย เนื่องจากในเชิงสัญลักษณ์ ดอกกล้วยไม้คัทลียาควีนสิริกิติ์  เป็นหนึ่งในดอกไม้พระนามของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้อัญเชิญมาไว้ด้วยกัน ซึ่งเปรียบเสมือนสายใยแห่งความรักของทั้งสองพระองค์  โดยดอกกล้วยไม้พระนามนี้ได้นำเสนอด้วยเทคนิคการถักตาข่ายของงานประดิษฐ์ดอกไม้ไทยโดยประดิษฐ์จากทั้งดอกรักและดอกพุดเป็นลวดลายที่แตกต่างหลากหลายลวดลายด้วยกัน

ขอเชิญประชาชนร่วมเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย พร้อมสัมผัสผลงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่า และร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้นตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย   ไอคอนสยาม และสยามพารากอน หรือติดตามรายละเพิ่มเติม เฟสบุ๊ค : ICONSIAM และ SIAMPARAGON

ไอคอนสยาม