5 ธ.ค. รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT-สายสีม่วง ยกเว้นค่าโดยสารให้คุณพ่อใช้บริการฟรี

การไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM จัดกิจกรรมยกเว้นค่าโดยสารให้คุณพ่อที่โดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) ในวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 ตลอดเส้นทางและตลอดระยะเวลาการเปิดให้บริการ เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัว พร้อมร่วมรณรงค์การประหยัดพลังงานด้วยการใช้ระบบขนส่งสาธารณะอีกด้วย

สำหรับคุณลูกสามารพาคุณพ่อมาแสดงตัวที่ห้องออกบัตรโดยสารได้ทุกสถานี เพื่อขอรับคูปองพิเศษสำหรับผ่านเข้า – ออกประตู ทั้งนี้คุณพ่อและคุณลูกจะต้องขึ้นและลงรถไฟฟ้าที่สถานีเดียวกัน โดยคุณลูกชำระค่าโดยสารปกติ