40 ปีแห่งการวิ่งไม่มีหยุด…เริ่มต้นจากไม่มีอาคารวิหาร

เริ่มก่อตั้งเมื่อปี ค.. 1984 ประกอบด้วย 12 ชนเผ่าตามพระคัมภีร์ สู่ยุคที่มีคนเข้าร่วมคริสตจักร 100,000 คนทุกปี

ในการเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี โบสถ์ชินชอนจิแห่งพระเยซู วิหารพลับพลาแห่งสักขีพยาน (ประธานลี มันฮี ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าโบสถ์ชินชอนจิแห่งพระเยซู) ได้ประกาศกระบวนการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่การก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ตามการงานเพื่อรักษาเยี่ยวยาทุกประชาชาติตามที่พระเจ้าสัญญาไว้

ตามการประกาศรายงานประวัติศาสตร์ครบรอบ 40 ปีที่ประกาศในพิธีก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 ที่ผ่านมา โบสถ์ชินชอนจิแห่งพระเยซูก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 1984 ในช่วงเวลาของการก่อตั้งนั้น โบสถ์ไม่มีอาคารที่เหมาะสม ดังนั้นจึงมีการนมัสการกลางแจ้ง แต่เพียงแค่ในเดือนมิถุนายนของปีนั้น ได้มีการใช้สถานที่เล็กๆเป็นครั้งแรกในแห่งหนึ่งย่าน ไบซันดอง, อันยาง, คยองกีโด

ในเดือนกันยายนของปีเดียวกัน มีการประกาศหลักข้อเชื่อศักดิ์สิทธิ์ชินชอนจิและในปีถัดมา ในปี 1985 การประชุมเรื่องวิวรณ์ทั่วประเทศก็เริ่มขึ้น

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ค.. 1995 ซึ่งเป็นวันครบรอบการก่อตั้ง 11 ปี นั้น การก่อตั้งชนเผ่าทั้ง 12 เผ่าได้เสร็จสมบูรณ์ตามรูปแบบของสวรรค์ที่บรรยายไว้ในพระคัมภีร์ หลังจากนั้น ในปี 1999 สำนักงานใหญ่และคริสตจักรได้ย้ายไปที่เมืองควาชอน จังหวัดคยองกีโด ซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งหนังสือวิวรณ์ได้รับการเปิดเผย และยังคงตั้งอยู่ที่นั่นจนถึงทุกวันนี้

ไซออน คริสเตียน มิชชั่น เซนเตอร์  ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาพระคัมภีร์ฟรีของโบสถ์ชินชอนจิแห่งพระเยซูได้ขยายไปทั่วประเทศโดยเริ่มจากศูนย์ ซาดัง ในกรุงโซลในปี 1990 และไม่เพียงแต่สอนคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์เท่านั้น แต่ยังสอนความเป็นจริงของการทำให้สำเร็จ โดยแบ่งเป็นระดับต้น กลาง และปลาย และตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นมา การศึกษาออนไลน์ก็เปิดตัวและกำลังได้รับการประเมินว่าเป็นการเปิดศักราชของศึกษาเทววิทยาการที่เต็มเปี่ยม

ไซออน คริสเตียน มิชชั่น เซนเตอร์ จัดพิธีสำเร็จการศึกษาครั้งแรกในปี 1991  และต่อมาได้ทำสำเร็จคือพิธีสำเร็จการศึกษา 100,000 คนเป็นครั้งแรกด้วยการผลิตบัณฑิต 103,764 คนในพิธีสำเร็จการศึกษาครั้งที่ 110 ในปี 2019 หลังจากนั้นในปี 2022 และ 2023 มีนักเรียน 106,186 และ 108,084 คนจบหลักสูตรตามลำดับ ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในการลงทะเบียนนักศึกษามากกว่า 100,000 คนเป็นเวลาสองปีติดต่อกัน

งานเผยแผ่ศาสนาในต่างประเทศของโบสถ์ชินชอนจิแห่งพระเยซู ซึ่งกำลังประสบกับการเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งในประเทศและต่างประเทศ ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี 1993 แต่หลังจากนั้น ในปี 2012 กิจกรรมพัฒนาที่สร้างสรรค์ทางศาสนาของชินชอนจิได้ออกไปสู่ต่างประเทศเป็นครั้งแรก

แม้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปี 2021 เมื่อพรมแดนของแต่ละประเทศถูกปิดกั้น ก็มีการจัดกิจกรรมพัฒนาที่สร้างสรรค์ทางศาสนาผ่านทางออนไลน์ขึ้น คำร้องขอการแลกเปลี่ยนจากนิกายอื่นเพื่อเรียนรู้พระคำหลั่งไหลเข้ามา และมีการลงนาม MOU สำหรับการแลกเปลี่ยนพระคำกับคริสตจักร 443 แห่งในเกาหลี และโบสถ์ 9,462 แห่งใน 77 ประเทศในต่างประเทศ . โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คริสตจักร 1,382 แห่งใน 38 ประเทศโพ้นทะเลได้เปลี่ยนป้ายเป็นโบสถ์ชินชอนจิแห่งพระเยซู วิหารพลับพลาแห่งสักขีพยานหลังจากการแลกเปลี่ยนพระคำ

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โครงการแลกเปลี่ยนผู้นำทางศาสนาเปิดตัวในเกาหลี โดยมีผู้นำศาสนา 10 คนจากทั่วโลกรวมทั้งเกาหลีด้วย

อย่างไรก็ตาม ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากผู้นำศาสนาประมาณ 80 คน โบสถ์ชินชอนจิแห่งพระเยซูยังคงพยายามอย่างต่อเนื่องไม่เพียงแต่จะปฏิบัติไม่เพียงด้านพระคำเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงคำสอนเรื่องสันติภาพของพระเยซูด้วย

ในขณะเดียวกัน โบสถ์ชินชอนจิแห่งพระเยซูได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสัญลักษณ์ทางธุรกิจซึ่งได้รับการออกแบบตามที่บันทึกไว้ในหนังสือวิวรณ์กับสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของเกาหลีในปี 1998 และเครื่องหมายการค้าและสัญลักษณ์ทางธุรกิจของไซออน คริสเตียน มิชชั่น เซนเตอร์ ได้รับการจดทะเบียนกับสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของเกาหลี ในปี 2000