ซีพี ออลล์ จัดงานมอบรางวัลหนังสือดีเด่น เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 20 

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ จัดพิธีมอบโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้แก่บุคคลที่ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่นเซเว่นบุ๊คอวอร์ดครั้งที่ 20 ประจำปี 2566 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย กรรมการกิตติมศักดิ์โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด เป็นประธานมอบรางวัล และแสดงปาฐกถาพิเศษด้านการอ่าน โดยมีนักเขียน นักวาดการ์ตูน บรรณาธิการ และสำนักพิมพ์ต่าง ๆ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 ชั้นล็อบบี้  โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

นายประสิทธิ์ ฉกาจธรรม  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์  จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า  เซเว่นบุ๊คอวอร์ดเป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาเยาวชนของซีพี ออลล์ ที่ดำเนินการต่อเนื่องมากว่า 20 ปี ตามปณิธานของบริษัทคือ “Giving and Sharing” โดยคัดสรรหนังสือดีมีคุณภาพทั้ง 7 ประเภทสู่สังคม ประกอบด้วย กวีนิพนธ์ การ์ตูน นวนิยาย รวมเรื่องสั้น วรรณกรรมสำหรับเยาวชน และสารคดี (ทั่วไป) โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมนักเขียนคุณภาพและสนับสนุนผลงานที่มีเนื้อหาจรรโลงสังคมมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รวมถึงเพื่อให้เยาวชนได้พัฒนาตนเองด้านการอ่านการเขียน

โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด เป็นโครงการที่บริษัทมุ่งหวังให้เป็นเวทีซึ่งเชิดชูและเป็นกำลังใจให้นักเขียนไทยได้พัฒนาฝีมือหรือผลิตผลงานที่มีคุณภาพ กระทั่งก้าวสู่ปีที่ 20 ได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง และเป็นเจตนารมณ์ที่จะมุ่งมั่นส่งเสริมการอ่าน การเขียน และการเรียนรู้เป็นหนทางของการพัฒนาคนนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของซีพี ออลล์ ในด้านการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนที่ดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม และยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมหนังสือดีมีคุณภาพให้สังคมไทย ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนและร่วมสร้างวัฒนธรรมการอ่านการเขียนให้เติบโตต่อไป เพราะองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกิดจากการอ่านและผลงานเขียนที่มีคุณภาพ เมื่อได้ออกสู่สังคม จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาคน และนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติต่อไป

ทั้งนี้ ในปีนี้มีผลงานประเภทต่าง ๆ ส่งเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 216 ผลงาน โดยผลการตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566 มีดังนี้   

ประเภทกวีนิพนธ์ ชนะเลิศเราอยู่บนดาวดวงเดียวกันไหมของนิตา มาศิริรองชนะเลิศอันดับ 1 “ดินแดนบันไดงูของวิสุทธิ์ ขาวเนียมรองชนะเลิศอันดับ 2 “มิปรารถนาเป็นอื่นของกวิสรา ม่วงงามและรางวัลยกย่องการสืบสานวรรณศิลป์ท้องถิ่นการเวกครวญของพันดา  ธรรมดาและหนังสือแนะนำซ้อนซับกับโลกทึมเศร้าของบัญชา อ่อนดี

ประเภทการ์ตูน ชนะเลิศควันหลง และ หมอกขาวของมนัสวี โรจนพรรณรองชนะเลิศอันดับ 1 “10 THINGS I HATE ABOUT MAOHAI บ้านนี้หมาไม่เห่าของพลอยจะเพลิน เผ่าพันเลิดและรองชนะเลิศอันดับ 2 “My playlist KANIS x Whal&Dolph” ของ “KANIS”

ประเภทนวนิยาย ชนะเลิศหมาป่ากลางมหาสมุทรของประชาคม ลุนาชัยรองชนะเลิศอันดับ 1 “หนึ่งนับวันนิรันดรของกิตติศักดิ์ คงคาและรองชนะเลิศอันดับ 2 “Z Diary” ของพัณณิดา ภูมิวัฒน์

ประเภทรวมเรื่องสั้น ชนะเลิศสู่อนาคตกาลของอุเทน พรมแดงรองชนะเลิศอันดับ 1 “เรายังยิ้มได้ ดอกไม้ยังแย้มบานของอุเทน พรมแดงและรองชนะเลิศอันดับ 2 “ทัศนียภาพที่เคลื่อนไหลของนรเศรษฐ์ ทับทิมทอง

ประเภทวรรณกรรมสำหรับเยาวชนรางวัลชนะเลิศเหมือนหั่นหัวหอมของสองขารองชนะเลิศอันดับ 1 “เจ้าปลาสายรุ้งของวรรณมันตารองชนะเลิศอันดับ 2 “โคโค่กับนกฟีนิกซ์ที่หายไปของวงเวลาและหนังสือแนะนำจำนวน 3 ผลงาน ได้แก่คลองที่แสงดาวเต็มฝั่งของภาณุมาศ ภูมิภาวร”, “ญิฮาดในรัฐอิสลามของสามารถ ทองเฝือและมหัศจรรย์ พรรณพฤกษ์ (อยู่วังสระปทุม 3)” ของสุมาลี

ประเภทสารคดี ชนะเลิศกุหลาบเปอร์เชียในแดนสยามของกุสุมา รักษมณีรองชนะเลิศอันดับ 1 “Ultraman เส้นชัยไร้เหตุผลของนิ้วกลมรองชนะเลิศอันดับ 2 “แม่นาก ภาคสมบูรณ์ : MAE NAK CLASSICAL GHOST OF SIAM” ของเอนก นาวิกมูลและหนังสือแนะนำจำนวน 5 ผลงาน ได้แก่ควอนตัม จากแมวพิศวงสู่ควอนตัมคอมพิวเตอร์ของบัญชา ธนบุญสมบัติ”, “ประวัติศาสตร์แมว : A HISTORY OF CATS” ของชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล”, “แม่ ฉัน และอัลไซเมอร์ของชลจร จันทรนาวี”,“ราษฎรปฏิวัติ : ชีวิตและความฝันใฝ่ของคนรุ่นใหม่สมัยคณะราษฎรของณัฐพล  ใจจริงและเล่นแร่แปลภาพ ประวัติศาสตร์สยามจากเบื้องหลังภาพถ่ายของนักรบ มูลมานัส

ขณะที่ รางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดกวีนิพนธ์ ชนะเลิศฤดูฝูงผึ้งป่าอดอยากของณรงค์ชัย แสงอัคคีและรองชนะเลิศอันดับ 1 “คำ | สาร | ภาพของวรพจน์ ทรัพย์เมฆทั้งนี้ รางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดการ์ตูน หมวดนวนิยายขนาดสั้น และหมวดรวมเรื่องสั้นไม่มีผลงานใดสมควรได้รับรางวัล

รางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศเซเว่นบุ๊คอวอร์ดทั้ง 6 ประเภท จะได้รับรางวัลเงินสด 100,000 บาท พร้อมโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา ชกุมารี รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ส่วนประเภทรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ ผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ซีพี ออลล์ ได้เตรียมเปิดรับผลงานจากนักเขียนและสำนักพิมพ์เข้าประกวดในครั้งที่ 21 ทั้งหมด 7 ประเภท ได้แก่ ประเภทกวีนิพนธ์  การ์ตูน นวนิยาย รวมเรื่องสั้น วรรณกรรมสำหรับเยาวชน สารคดี (ทั่วไป) และรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ (4 หมวด คือ กวีนิพนธ์  การ์ตูน  นวนิยายขนาดสั้น และรวมเรื่องสั้น) ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อยู่ระหว่างดำเนินการ) และเงินรางวัล 100,000 บาท (สำหรับรางวัลชนะเลิศ ยกเว้นประเภทรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์) โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – วันที่ 29 กุมภาพันธ์  2567 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.csrcpall.com