พบกระดูก “ยักษ์” อายุ 5 พันปี ในชานตง

แหล่งขุดค้นทางโบราณคดีในมณฑลชานตง ที่พบโครงกระดูกของมนุษย์ที่มีร่างกายสูงใหญ่ผิดปกติ (JIANG LI/CHINA DAILY )

จากรายงานของ China Daily นักโบราณคดีได้พบโครงกระดูกมนุษย์ซึ่งมีรูปร่างสูงใหญ่ผิดปกติเมื่อเทียบกับประชากรในยุคเดียวกันเมื่อราว 5 พันปีก่อน ที่มณฑลชานตง ประเทศจีน โดยโครงกระดูกของมนุษย์ที่มีขนาดสูงที่สุดที่ค้นพบในครั้งนี้วัดได้ถึง 1.9 เมตร และที่สูงถึง 1.8 เมตรก็มีอยู่อีกสองถึงสามโครง

“นี่เป็นการวัดจากโครงสร้างของกระดูกเท่านั้น ถ้าหากว่าเขายังมีชีวิตอยู่ส่วนสูงของเขาก็ควรจะสูงเกินกว่า 1.9 เมตร” Fang Hui  คณบดีภาคประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจากมหาวิทยาลัยชานตงกล่าว

พื้นที่ขุดค้นทางโบราณคดีแห่งนี้อยู่ในเขต Zhangqiu เมืองจี่หนาน เมืองเอกของมณฑลชานตง โบราณวัตถุที่ถูกพบมาจากกลุ่มวัฒนธรรมหลงซาน ซึ่งเป็นอารยธรรมหินใหม่ตอนปลายในบริเวณตอนกลางและตอนล่างของแม่น้ำเหลือง

หากเทียบกับมนุษย์กลุ่มอื่นซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันจะเห็นว่า “ยักษ์” จากชานตงมีส่วนสูงที่สูงกว่ามาก โดยส่วนสูงเฉลี่ยของประชากรยุคหินใหม่ในยุโรปมีค่าเฉลี่ยเพียง 1.67 เมตร (Our World Data)

“ตอนนั้นมีการเกษตรแล้ว ผู้คนที่นี้มีอาหารที่หลากหลายและอุดมสมบูรณ์ และนั่นก็ทำให้โครงสร้างร่างกายเปลี่ยนไป” Fang กล่าว ก่อนเสริมว่า กลุ่มวัฒนธรรมนี้มีข้าวฟ่างเป็นธัญพืชหลัก และมีการเลี้ยงหมูด้วย จากหลักฐานเป็นโครงกระดูกและฟันหมูซึ่งพบอยู่ในสุสานบางแห่ง

จากการค้นพบครั้งนี้ มนุษย์ซึ่งมีร่างกายสูงใหญ่ถูกพบในสุสานที่มีขนาดใหญ่กว่าสุสานอื่นๆ ซึ่งน่าจะเป็นเพราะพวกเขามีสถานะทางสังคมที่สูง ทำให้สามารถหาอาหารที่ดีกว่าคนอื่นๆ ได้

รายงานของสื่อจีนยังกล่าวว่า คนท้องถิ่นในมณฑลชานตงเชื่อว่า “ส่วนสูง” ถือเป็นลักษณะเฉพาะของคนที่นี่ เช่น “ขงจื้อ” ซึ่งเป็นคนจากชานตงเช่นกัน ก็เชื่อกันว่ามีส่วนสูงถึง 1.9 เมตร ขณะที่สถิติของทางการก็พบว่า ส่วนสูงเฉลี่ยของประชากรเพศชายในชานตงอยู่ที่ 1.753 เมตร สูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศซึ่งอยู่ที่ 1.72 เมตร