ปลัดมหาดไทย เชิญชม “โขนพระราชทาน” วันที่ 8-9 เมษายนนี้ ที่สระบุรี ฟรี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ในฐานะประธานแถลงข่าวการจัดการแสดงโขนพระราชทาน จังหวัดสระบุรี เชิญชวนผู้สนใจทุกท่าน รับชมการแสดงโขน ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง มาจัดการแสดง ณ วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร จังหวัดสระบุรี

เพื่อทำนุบำรุงมรดกศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของชนชาติไทย ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในด้านศิลปวัฒนธรรมประจำชาติไทย

สำหรับการแสดงโขนพระราชทานครั้งนี้จะจัดแสดงเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน หนุมานชาญกำแหง พร้อมรับชมการแสดงโขน ชุด “ขุนทหารถมศิลาจับมัจฉาอรทัย” ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2566 และในวันที่ 7 เมษายน 2566 จะเป็นการใหญ่เสมือนจริงทุกประการ โดยการแสดงจะเริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานด้านหน้าวงเวียนธรรมจักร วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ร่วมชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 4 เมษายน 2566