“แหวนทองคำ” พุทธศตวรรษที่ ๑๖

แหวนทองคำ หัวแหวนประดับอัญมณีผลึกควอรตซ์สีฟ้าโปร่งแสง พุทธศตวรรษที่ ๑๖ พบจากการขุดค้นที่ปราสาทบ้านถนนหัก ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย (ภาพจากเพจ: กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร)

เพจกลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร ได้เผยแพร่ภาพ แหวนทองคำ หัวแหวนประดับอัญมณีผลึกควอรตซ์สีฟ้าโปร่งแสง พุทธศตวรรษที่ ๑๖ ที่กรมศิลปากรพบจากการขุดค้นที่ปราสาทบ้านถนนหัก ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย

[ขอบคุณข้อมูลและภาพจากเพจ: กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร ]