ครั้งแรก ! กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตคลองสาน ร่วมกับ ICONSIAM และ CEA และกลุ่ม SUP! ร่วมจัดงาน “Bangkok Design Week 2023”

ครั้งแรก ! กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตคลองสาน ร่วมกับ ICONSIAM และ CEA และกลุ่ม SUP! ร่วมจัดงาน “Bangkok Design Week 2023”

  • กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตคลองสานร่วมกับไอคอนสยาม และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)หรือCEAพร้อมผสานความร่วมมือของเครือข่ายผู้ขับเคลื่อนย่านคลองสาน ร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตรผู้จัดงาน Bangkok Design Week 2023 หรือ เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2566 
  • โชว์ศักยภาพผู้ประกอบการย่านคลองสานธนบุรี ผลักดันงานคราฟต์ หนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น มุ่งมั่นขับเคลื่อนฝั่งธนสู่ URBAN ‘NICE’ZATION – เมือง มิตร ดีภายใต้แนวคิด ‘CULTURAL GATEWAY-CRAFT HOPPING’
  • เชิญชวนร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ เวิร์คชอปงานคราฟต์ จัดใน 6 พื้นที่เขตคลองสาน ชมวัฒนธรรม สังคม เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคน หันมาร่วมมือร่วมใจกันพัฒนากรุงเทพฯให้ดีขึ้น พร้อมร่วมกันผลักดันให้คลองสานเป็นพื้นที่ปลอดภัยภายใต้แนวคิด Nice Night  เปิดไฟให้ย่าน มอบแสงสว่างสู่ชุมชน

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA และพันธมิตรหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตรจัดงานยิ่งใหญ่ “Bangkok Design Week 2023หรือ เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2566 ด้วยการผสานความร่วมมือของเครือข่ายผู้ขับเคลื่อนย่านคลองสาน โดยกลุ่ม SUP! (Seek of Urban Project) กลุ่มนักออกแบบที่มีความหลงใหลในเมืองและวิถีชีวิตของผู้คน ซึ่งมีความสนใจและตั้งใจจะพัฒนาเมือง โดยเริ่มจากภายในสู่ภายนอก จากละแวกบ้าน สู่ย่าน ไปสู่เมือง โดยร่วมมือกับนักออกแบบจากหลายแขนง ชุมชน ผู้ประกอบการ ภาคสถานศึกษา ไปจนถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผ่านการออกแบบและกิจกรรมสร้างสรรค์ กระบวนการมีส่วนร่วม การจัดอบรมให้ความรู้กับผู้ที่สนใจ และผู้อยู่อาศัยในชุมชน ฯลฯ 

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมกลุ่ม SUP! ได้มีการสร้างคอมมูนิตี้ what’SUP Khlong San! ขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่เชิงทดลองที่ต้องการบูรณาการความคิดสร้างสรรค์ของคนในย่าน และนักออกแบบ เพื่อทดลองพัฒนาเมืองในรูปแบบที่หลากหลายมาสื่อสารในรูปแบบใหม่โดยร่วมกับผู้ประกอบการภายในย่านคลองสานจัดกิจกรรมร่วมกันในแต่ละพื้นที่ทดลองของแต่ละความร่วมมือจากผู้ประกอบการรวมถึงออกแบบกิจกรรมที่จัดสรรพื้นที่ โดยให้นักออกแบบ และศิลปิน ได้สามารถโชว์ผลงานเพื่อสื่อสารเรื่องราวของย่านคลองสาน ผ่านผลงานศิลปะตลอดจนการนำสินทรัพย์ในพื้นที่มาเสนอในรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย โดยการสร้างกิมมิกให้คนมาท่องเที่ยวด้วยการนั่งเรือข้ามฟาก พร้อมชื่นชมความงดงามของแม่น้ำเจ้าพระยา  พร้อมกันนี้ยังมีการออกแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ ให้ความรู้เรื่องเมืองกับเด็กนักเรียนในโรงเรียนย่านคลองสาน รวมถึงการติดตั้งไฟในเขตคลองสาน โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ได้ทำกิจกรรมสำรวจพื้นที่ ย่านคลองสาน รวมถึงการพูดคุยร่วมกับชุมชนและบุคลากรจากสำนักงานเขตคลองสาน เพื่อผสานความร่วมมือในการนำความรู้จากการเรียน ผสานกับเรื่องราวของพื้นที่ ทดลองออกแบบไฟ ทดลองติดตั้ง ณ บริเวณตรอกมานะวิทยา และทางเดินริมน้ำบริเวณท่าเรือท่าดินแดง ตลอดจนการสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์ม Instagram @wearesup.official และ Facebook Page What’SUP Khlong San เพื่ออัพเดทข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นอีกช่องทางในการโปรโมทกิจกรรมสร้างสรรค์ และผู้ประกอบการภายในย่านร่วมกัน 

โดยภายในงานวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการเขตคลองสานว่าที่ร้อยตรี สรวุฒิ วิเศษสงวน เป็นประธานเปิดงาน Bangkok Design Week 2023  พื้นที่คลองสาน พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ปราชญ์ชุมชน ซึ่งได้ประกอบคุณประโยชน์ต่อชุมชนด้วยการส่งต่อศาสตร์และศิลป์แก่คนรุ่นหลังในย่านคลองสานในคงรักษาสืบไป โดยมีพันธมิตรภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงาน รัษฎา ฮอลล์ ชั้น 1 ไอคอนสยาม

ว่าที่ร้อยตรีสรวุฒิ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการเขตคลองสาน กล่าวว่า สำนักงานเขตคลองสาน  รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่งานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน  ร่วมกันจัดงาน ‘Bangkok Design Week 2023’ ระหว่างวันที่ 4-12 กุมภาพันธ์ 2566 ในพื้นที่ศักยภาพ 6 แห่งในเขตคลองสาน งานนี้จะทำให้พวกเราได้โชว์ศักยภาพผู้ประกอบการในพื้นที่ย่านคลองสานธนบุรี ภายใต้แนวคิด ‘CULTURAL GATEWAY-CRAFT HOPPING’  ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละแห่ง และได้ถ่ายทอดเอกลักษณ์ แสดงงานศิลปะ ถ่ายทอดประสบการณ์ และสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อพัฒนาไอเดียของผู้คนที่มาร่วมงาน  โดยมุ่งมั่นขับเคลื่อนให้ทุกคนรู้จักย่านคลองสานธนบุรี ผลักดันสู่การพัฒนาตามแนวคิดหลักของการจัดงานที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของเมืองให้สอดรับกับการขยายตัวของการเพิ่มขึ้นของประชากร นอกจากนักท่องเที่ยวและผู้คนจะได้ชมวัฒนธรรม สังคม เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตแล้ว  ยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนหันมาร่วมมือร่วมใจกันพัฒนากรุงเทพฯ ให้ดีขึ้น ตามคอนเซปท์ของงาน ‘Urban ‘NICE’ zation  เมืองมิตรดี 

นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่าไอคอนสยาม ร่วมกับกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตคลองสาน  CEA และ กลุ่ม SUP! พร้อมด้วยพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ขานรับการจัดงาน Bangkok Design Week 2023 ในครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันขับเคลื่อนให้ทุกคนรู้จักย่านคลองสานธนบุรี โดยไอคอนสยาม ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรม สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคน และเป็นหนึ่งในการผสานความร่วมมือกันระหว่างบุคคล ชุมชน ภาครัฐและเอกชน ให้หันมาร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาพื้นที่คลองสานให้เป็นที่รู้จัก สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนากรุงเทพฯให้ดีขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

สำหรับพื้นที่จัดกิจกรรมในย่านคลองสานในงาน Bangkok Design Week 2023 มีขึ้นใน 6 พื้นที่ ประกอบด้วย

1. ไอคอนสยาม ศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมย่านคลองสาน ในการเป็นเพื่อนบ้านบอกเล่าเรื่องราวย่านคลองสาน ภายในงานจะได้พบกับ Khlong San Media Art  นิทรรศการที่นำเสนอเรื่องราวของย่านผ่านมัลติมีเดีย โดย The Studio Apollo ในรูปแบบโมชั่นวีดีโอ พร้อมด้วยกิจกรรมงานคราฟต์ ที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตย่านคลองสาน อย่างกิจกรรม Origami Home การพับกระดาษเป็นรูปทรงต่างๆ และการระบายสีตกแต่ง โดยสามารถนำไปวางตกแต่งเมืองบนแผนที่ย่านคลองสานตามจินตนาการได้อย่างเพลิดเพลิน ตลอดจนกิจกรรมสร้างสรรค์จากร้านค้า และดีไซเนอร์ ที่เติบโตและใช้ชีวิตในย่านคลองสาน อาทิ กิจกรรม Leather Craft กิจกรรมเวิร์คช็อปร่วมกับร้านเครื่องหนังย่านเจริญรัถ ในการพาคุณเพลิดเพลินไปกับการออกแบบและทำพวงกุญแจหนังนำโชค ในลวดลายต่างๆ กิจกรรม Fancy Candle ทำเทียนแฮนด์เมดจากดีไซเนอร์ที่เติบโตขึ้นในย่านคลองสาน ที่นอกจากจะได้เรียนรู้การทำเทียน และยังสนุกไปกันการตกแต่งเทียนอีกด้วย เป็นต้น ณ รัษฎาฮอลล์ ชั้น 1 ไอคอนสยาม 

ขอเชิญร่วมรับฟังงานเสวนารากของเราเหง้าของใคร?” โดยวิทยากรร่วมเสวนา คุณอาภรณ์ กุลวัฒโฑ ประธานสภาวัฒนธรรม เขตคลองสาน (ปราชญ์ท้องถิ่น) คุณสุดารา  สุจฉายา (ชมรมสยามทัศน์) คุณธีรนันท์  ช่วงพิชิต (ประธานมูลนิธิประชาคมย่านกะดีจีนคลองสาน) ร่วมสืบค้น เสาะหารากเหง้าของความเป็นเราใครคือเรา ?  รากเหง้าสังคมสยามอยุธยา/ธนบุรี/รัตนโกสินทร์ จากวันวาน..วันนี้..สู่วันพรุ่ง ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ เวลา 12.30-14.00 . ณ รัษฎาฮอลล์ ชั้น 1 ไอคอนสยาม 

อีกทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติยังได้ชื่นชมความงดงามของ  “The ICONIC Multimedia Water Features ท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงามของแม่น้ำเจ้าพระยา ณ ริเวอร์ พาร์ค ชั้น G พร้อมกันนี้ไอคอนสยามได้จัดให้มีการบริการเรือข้ามฟาก เพื่อการรองรับนักท่องเที่ยว ให้สามารถใช้บริการเรือข้ามฟากจากท่าเรือไอคอนสยาม ไปยังฝั่งสี่พระยาได้อย่างสะดวกสบายอีกด้วย

2. The Jam Factory จากโกดังร้างสู่อาร์ตแกลอรี่ริมน้ำเจ้าพระยา จัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อ Artscape-Making Creative Space ที่จะพาคุณไปสำรวจเรื่องราวของผลงานศิลปะนิทรรศการจัดแสดงแสงไฟที่สะท้อนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน ภาพสะท้อนเรื่องราวที่ทำให้เราได้ระลึกถึงการมีอยู่ของพื้นที่ โดยการนำเสนอผลงานนิทรรศการภาพฉายมีเดีย ที่บันทึกเรื่องราวย่านคลองสาน ร่วมออกแบบโดยนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นต้น

3. Green Craft House Cafe คาเฟ่ลับย่านถนนกรุงธนบุรี ที่ถูกซ่อนตัวอยู่กับชุมชนคลองสาน เป็นคาเฟ่ที่มีเสน่ของการนำบ้านเก่ามาปรับปรุงให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของผู้คนโดยรอบ และยังมีศิลปะหลายแขนงให้ผู้คนที่ผ่านเข้ามาได้ร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นผลงานการแสดง self n’soul ศิลปะการถักทอร้อยเรียงหินพลังงานของเจ้าของบ้าน witchcraft ที่บำบัดจิตใจที่ว้าวุ่น หรือ Workshop Crystal meditation connect to your inner power การทำสมาธิรับพลังงานจากหินที่เลือกและชวนชมการจัดแสดงภาพสีน้ำเล่าเรื่องย่านคลองสาน จากศิลปิน mimininii ผ่านการฉาย projection mapping เข้ากับตัวร้าน และนิทรรศการภาพถ่ายบริเวณ ตรอกมานะวิทยา ทางเข้าสู่ร้าน Green Craft House เล่าเรื่องย่านคลองสานในมุมมองต่างๆ  โดยมุมมองจากศิลปินช่างภาพ

4. Verb Place คอมมูนิตี้และคาเฟ่ย่านคลองสาน ที่สร้างสรรค์พื้นที่ให้ตอบสนองกิจกรรมและไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ มีการจัดกิจกรรม 4 โปรแกรม ภายใต้แนวคิด ‘Random Activity & Community Placeอาทิ Khlong San Installation ผลงาน interactive mapping จากตัวแทนนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

5. Deep Root Cafe คาเฟ่ย่านกะดีจีน ในพื้นที่คลองสานที่มีกิจกรรมเวิร์คช็อป Boho & Marble จะพาย้อนไปถึงยุคยิปซีโบราณของชนเผ่าโบฮีเมียนที่มักจะเอาสิ่งของรอบตัวมาทำเป็นงานคราฟท์ไม่ว่าจะเป็นการมัดย้อมโดยสีธรรมชาติต่างๆ การนำผ้าปะติดแบบ Patchwork และ Marble ซึ่งเป็นการทำ Mapping Art กับวัสดุชนิดต่างๆ ตลอดจนชวนชมกิจกรรมหนังกลางแปลงสารคดีในย่านคลองสาน ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกิจกรรมและวิถีชีวิตของชุมชนในสวนสมเต็จย่า

6. สวนสาน พื้นที่สีเขียวริมน้ำเจ้าพระยาแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร เปิดพื้นที่ให้ปราชญ์ชุมชนได้มาถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญา งานศิลปะ และงานหัตถกรรม อันเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนในย่านคลองสาน โดยปราชญ์ชุมชนให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ภายใต้กิจกรรม Workshop อาทิ กระเป๋าหนังใส่เหรียญทำมือ งานประดิษฐ์ต้นไม้มงคล พวงกุญแจหัวสิงโตเปเปอร์มาเช่และจำหน่ายสินค้าชุมชนราคาย่อมเยาว์

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์และเยี่ยมชมพื้นที่ต่างๆในเขตคลองสาน สามารถขึ้นรถโดยสารได้ที่ไอคอนสยาม ประตู 5 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) 

นอกจากนี้ทางสำนักงานเขตคลองสานยังร่วมกับพันธมิตร ได้จัดตั้งโครงการ เปิดไฟให้ย่าน มอบแสงสว่างสู่ชุมชนภายใต้โครงการ Nice Night  ด้วยการระดมความช่วยเหลือและความร่วมมือจากภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ในการติดตั้งไฟส่องสว่างภายในซอยมืดทั่วเขตคลองสาน โดยผู้ที่สนใจสามารถมีส่วนร่วมในโครงการด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช้อปหรืออุดหนุนสินค้าภายในงานที่ร่วมโครงการเพื่อนำรายได้ไปจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อติดตั้งไฟต่อไป สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1338 หรือ www.iconsiam.com