พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ กับการ “สถาปนาความรู้ เชิดชูศาสนา” สานต่อจากรัชกาลที่ 1

ศิลปวัฒนธรรม ฉบับมีนาคม 2567 : พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ กับการ “สถาปนาความรู้ เชิดชูศาสนา” สานต่อจากรัชกาลที่ 1

ศิลปวัฒนธรรม ฉบับมีนาคม 2567 : พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ กับการ “สถาปนาความรู้ เชิดชูศาสนา” สานต่อจากรัชกาลที่ 1

ปี 2567 จะครบรอบ 200 ปี แห่งการครองราชย์ ของ “พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในรัชกาลที่ 2 ที่ว่าราชการต่างพระเนตรพระกรรณ จนขุนนางข้าราชสำนักทูลเชิญขึ้นครองราชย์

หากในรัชกาลก็ต้องเผชิญ ปัญหาท้าทาย เรื่อง “สิทธิธรรม” ในการครองราชย์ ชาวต่างชาติกล่าวว่าพระองค์ทรงเป็น “ลูกนอกวิวาห์” ขณะที่เจ้านายราชสำนักก็มีพระราชนิพนธ์ถึงภูมิหลัง

แล้ว รัชกาลที่ 3 ทรงบริหารจัดการปัญหาอย่างไร ทำไมพระองค์ทรง “สถาปนาความรู้ เชิดชูศาสนา” สานต่อจากรัชกาลที่ 1

อ่านได้ที่ “ศิลปวัฒนธรรม” ฉบับมีนาคม 2567 ที่นี่ ที่เดียว

พร้อมบทความน่าสนใจอื่นๆ

  • ความรุ่งเรืองและความล่มสลายของอาณาจักรเขมรโบราณ
  • 150 ปี สำรวจ “นครวัด” ของโชว์ที่ปารีส วันนี้ยังไม่ได้คืน!
  • อีกหนึ่งข้อสันนิษฐาน “วัดพระคลัง” ในบันทึกของแกมป์เฟอร์
  • ชันสูตรประวัติศาสตร์ : กรณีสิ้นพระชนม์ สมเด็จฯ กรมพระยานริศฯ

สั่งซื้อ ศิลปวัฒนธรรม ฉบับมีนาคม 2567 ได้ที่

สั่งซื้อ ศิลปวัฒนธรรม ฉบับอื่นๆ หรือสมัครสมาชิกราย 3 เดือน, 6 เดือน หรือรายปี ได้ที่