สถานีหัวลำโพง กับผังเมืองกรุงรัตนโกสินทร์

ศิลปวัฒนธรรม ฉบับกุมภาพันธ์ 2565 เชิญชวนรำลึกถึง “หัวลำโพง” หรือสถานีรถไฟกรุงเทพ จุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์การคมนาคมขนส่งมวลชนที่ผลักดันให้ไทยก้าวเข้าสู่โลกยุคใหม่ทั้งด้านเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ จนถึงคุณค่าในฐานะมรดกทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมที่รับใช้คนไทยมามากกว่า 100 ปี บทความโดย รศ.ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร

และบทความน่าสนใจอื่น ๆ

  • ข่าวสารจากผู้สร้างอุโมงค์ขุนตาน เมื่อต้องตกเป็นเชลยสงคราม
  • คืนชีพ “น้ำพริก” ไทย ในบันทึกฝรั่ง
  • ความอาย, ความรัก และความตาย ของพระเพื่อนพระแพง
  • จีนกับ “ทฤษฎีสามโลก” สมัยราชวงศ์หมิง