ว่าด้วยเรื่อง “พระสนม, เจ้าจอม, เจ้าจอมมารดา และเจ้าคุณพระ”

ศิลปวัฒนธรรม ฉบับสิงหาคม 2564 ชวนติดตาม บรรดาศักดิ์ของเหล่าพระสนม หรือ “ภรรยา” พระเจ้าแผ่นดิน ที่มีตำแหน่งคุ้นหูอย่าง เจ้าจอม, เจ้าจอมมารดา, เจ้าคุณพระ ฯลฯ ที่มา ถึงปัจจุบันที่ ปรับเปลี่ยน เพิ่ม ลด หรือเลิก ซึ่งเป็นไปตามสภาพสังคม การเมือง และพระราชนิยม ฯลฯ

และบทความน่าสนใจอื่น

  • ตามหาบ่อน้ำวิเศษ “โกนิคจุฬาลงกรณ์” สถานะพิเศษในยามศึก
  • ปราสาทประตูทอง บายนบนอาคาร และงานมหกรรม
  • ปริศนาเมล็ดพืชโบราณ จากแหล่งเรือจม พนมสุรินทร์
  • คำพื้นบ้านเขมรยังเป็นราชาศัพท์ไทยประสาอะไรกับอาหาร