“เศียรใหญ่” จากวัดพระศรีสรรเพชญ์ ไม่ใช่ “พระศรีสรรเพชญ”

“เศียรใหญ่” จากวัดพระศรีสรรเพชญ์ ไม่ใช่ “พระศรีสรรเพชญ”

นิตยสารศิลปวัฒนธรรม ฉบับกันยายน 2563 เชิญท่านผู้อ่านติดตามข้อคิดเห็นใหม่ที่อ้างอิงจากเอกสารหลักฐานเก่า ผนวกกับวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะผลงานเขียนของ รศ.พิชญา สุ่มจินดา ที่เสนอว่า เศียรพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ในพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ไม่ใช่ “เศียรใหญ่” ของ “พระศรีสรรเพชญ” ส่วนรายละเอียดที่ทำให้ผู้เขียนกล้าฟันธง โปรดติดตามอ่านใน “ศิลปวัฒนธรรม” ฉบับกันยายนนี้

พร้อมบทความน่าสนใจอื่นๆ

  • ไทยหลังศึกญี่ปุ่น นโยบายใหม่ เปลี่ยนจาก “แพ้” เป็น “ชนะ”
  • มิชชันนารีอเมริกัน กับการจัดการโรคระบาดสมัยต้นรัตนโกสินทร์
  • ล่องแจ้ง สมรภูมิสุดท้ายในสงครามลาว
  • ภาระหลังความตายของลูกหลานเวียดนาม