ห่าระบาดใหญ่สมัยรัชกาลที่ 2 จริงหรือที่หายเพราะพระราชพิธีอาพาธพินาศ?

ห่าระบาดใหญ่สมัยรัชกาลที่ 2 จริงหรือที่หายเพราะพระราชพิธีอาพาธพินาศ?

ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ชวนท่านติดตาม “การจัดการ” โรคระบาดของไทยในอดีต ด้วยการ “ชันสูตรประวัติศาสตร์” โดย นพ. เอกชัย โควาวิสารัช ในศิลปวัฒนธรรม ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

ซึ่งครั้งนี้เป็นการชันสูตร “พระราชพิธีอาพาธพินาศ” พิธีที่ไทยใช้ “จัดการ” กับ “ไข้ห่า “หรือ “อหิวาต์” คร่าชีวิตผู้คนจำนวนมาก ในสมัยรัชกาลที่ 2 ด้วยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ขัดแย้งกันเอง

บ้างว่า “พระราชพิธีอาพาธพินาศ” ใช้ไม่ได้ผล ไม่มีประโยชน์อันใด บ้างว่า ช่วยได้ ผู้คนเจ็บป่วยดีขึ้นในเวลาเพียง 10 กว่าวัน

มาดูว่าคราวนี้หมอเอกชัยใช้หลักฐานอื่น, พยานแวดล้อมอะไร และหลังจากการชันสูตร ข้อสรุปของนายแพทย์เอกชัยเป็นอย่างไร

พร้อมบทความน่าสนใจอื่นๆ

  • สัมพันธภาพญี่ปุ่น-ไทยสมัยสงคราม เมื่อ “ท่านผู้นำ” เล่นตามบท
  • ประวัติศาสตร์ลิงในลพบุรี จาก “ลูกหลานหนุมาน” ถึง “ลูกศิษย์เจ้าพ่อพระกาฬ”
  • มโหรีโบราณ กำเนิดร่วมของกลอนและการขับร้องเข้าวงดนตรี
  • แกงปลาไหลสูตรโบราณ