4 ยอดหญิงงามในประวัติศาสตร์ไทย มีสตรีท่านใดบ้างขึ้นทำเนียบ

กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร 1 ใน 4 ยอดหญิงงามในประวัติศาสตร์ไทย
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร

ในประวัติศาสตร์จีนมีการจัดลำดับ 4 ยอดหญิงงาม ได้แก่ ไซซี, หวางเจาจิน, เตียวเสียน และหยางกุ้ยเฟย แล้ว “4 ยอดหญิงงามในประวัติศาสตร์ไทย” จะมีใคร หรือลูกสาวบ้านไหนติดอันดับกันบ้าง

อาจารย์ถาวร สิกขโกศล เรียบเรียงลำดับ 4 ยอดหญิงงามในประวัติศาสตร์ไทย ไว้เช่นกัน ได้แก่ พระนางสามผิว, เจ้าจอมมารดาลูกจันทร์, หม่อมเจ้าอาภาพรรณี และ สมเด็จเจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร

พระนางสามผิว ผู้มีความงามที่เลื่องลือที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยเมื่อกว่า 400 ปีก่อน พระนางเป็นพระชายาของพระเจ้าฝางอุดมสินกษัตริย์เมืองฝาง ความงามของพระนางที่ถือว่าโดดเด่นไม่มีใครเทียม คือ “ผิว” เปลี่ยนสีไปตามแต่ละช่วงเวลา ยามเช้าขาวผ่องยองใย กลางวันเป็นสีชมพูระเรื่อ ตกเย็นก็จะเปลี่ยนเป็นชมพูเข้มขึ้น อันเป็นที่มาพระนามว่า “พระนางสามผิว”

ข่าวความงามของพระนางสามผิว เลื่องลือไปจนพระเจ้าสุทโธธรรมราชากษัตริย์ของพม่าเวลานั้น ถึงกับปลอมตัวเป็นพ่อค้ามาถวายบรรณาการเมืองฝาง เมื่อเห็นว่าพระนางสามผิวงามเลิศสมคําเล่าลือก็กลับไปนํากองทัพมาตีเมืองฝาง เกิดเป็นสงครามม่าน-ล้านนา ที่รบติดพันกันอยู่ถึง 3 ปี ก่อนเมืองฝางก็แตกเมื่อราว พ.ศ. 2175

พระเจ้าฝางอุดมสินพาพระนางสามผิวหนีไปอยู่เมืองกุฉินารายณ์ในเขตอินเดีย ประวัติกล่าวว่า มีมหาดเล็กและนางข้าหลวงคู่หนึ่งปลอมตัวเป็นทั้งสองพระองค์โดดลงในบ่อน้ำ เพื่อลวงให้พระเจ้าสุทโธธรรมราชาเข้าใจว่า พระนางสามผิวพลีชีพพร้อมพระสวามี

ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์มีเรื่องของหญิงงาม ก็ล้วนแต่เป็นเรื่องในแวดวงชาววัง เพราะเรื่องของชาวบ้านไม่ค่อยมีจดบันทึกไว้ (ที่ข้ามสมัยกรุงศรีอยุธยา ด้วยไม่ปรากฏเรื่องราวของหญิงงามอย่างเด่นชัด)

เจ้าจอมมารดาลูกจันทร์ ธิดาของเจ้าสุกแห่งนครหลวงพระบาง กล่าวกันว่า งามนักแบบสาวชาวเหนือ ผิวเป็นแตงร่มใบ จริตกิริยาน่ารักยิ่ง เป็นที่โปรดปรานของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยมาก

พอรัชกาลที่ 2 สวรรคต ท่านสมัครรักใคร่ไปอยู่กับกรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์, กรมพระพิทักษ์เทเวศร และกรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์ ตามลำดับ จึงได้ชื่อว่าเป็นสตรี ที่ “รักง่ายหน่ายเร็ว”

หม่อมเจ้าอาภาพรรณี เป็นพระธิดาของกรมหลวงพิชิตปรีชากรกับ หม่อมสุ่น

หม่อมเจ้าอาภาพรรณี

ธิดาของท่านคือสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 สมเด็จพระนางเจ้าพระองค์นี้เป็นที่ยอมรับกันว่ามีพระสิริโฉมงดงามยิ่ง แต่กล่าวกันว่าท่านหญิงอาภาฯ งามกว่าธิดาท่านมากนัก ผู้ที่ทันเห็นหม่อมสุ่นก็ว่าหม่อมสุ่นงามยิ่งกว่า

ทําให้สงสัยกันว่ามารดาของหม่อมสุ่นจะงามสักเพียงใด

สมเด็จเจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร เป็นพระราชธิดาสุดที่รักในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชเทวี

กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์

เมื่อพระราชกุมารีพระองค์นี้ประสูติ รัชกาลที่ 5 ถึงแก่ทรงออกพระโอษฐ์กับพระอนุชา [กรมหลวงพิชิตปรีชากร] ซึ่งมีพระธิดา [หม่อมเจ้าหญิงอาภาพรรณี] ที่มีความงามเป็นเลิศอยู่ก่อนแล้วว่า “ฉันไม่แพ้เธอแล้ว” ด้วยก่อนหน้านั้นพระองค์กับกรมหลวงพิชิตปรีชากร ทรงแข่งขันกันจนเกิดมีการแพ้ชนะกันขึ้นนั้น คือ “การมีลูกสาวสวย”

และยังมีเรื่องเล่ากันว่าเมื่อทรงโสกันต์นั้น กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร ทรงเครื่องต้นเต็มตามพระราชประเพณี พระราชบิดาถึงกับทรงออกพระโอษฐ์ว่า “ลูกพ่องามเหมือนเทวดา”

อ่านเพิ่มเติม :

สำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม แง่มุมต่าง ๆ ทั้งอดีตและร่วมสมัย พลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษ เมื่อสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม 12 ฉบับ (1 ปี) ส่งความรู้ถึงบ้านแล้ววันนี้!! สมัครสมาชิกคลิกที่นี่ 


อ้างอิง :

ถาวร สิกขโกศล. สี่ยอดหญิงงามผู้พลิกประวัติศาสตร์จีน, สำนักพิมพ์สร้างสรรค์ พิพม์ครั้งที่ 5 มีนาคม 2551


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564