ธรรมาสน์วัดทุ่งศรีวิไล

ธรรมาสน์วัดทุ่งศรีวิไล ตั้งอยู่ที่บ้านชีทวน ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี มีลักษณะรูปแบบศิลปะพื้นบ้านไทยอีสานและอิทธิพลศิลปะล้านช้าง โดยส่วนฐานและบันไดชำรุดเสียหาย ตัวเรือนฝาผนังแบบฝาสายบัว เขียนลายรดน้ำ มีช่องเปิดประตูและหน้าต่าง (มีหย่องแบบลูกมะหวด) ส่วนยอดนำเอาฐานเอวขันปากพาน-ดูกงูประกอบเป็นทรง “บัวเหลี่ยม” ซ้อนชั้นลดหลั่น ตกแต่งกระจังเป็นชั้นๆ โดยจะไม่ย่อมุมตรงสันเหลี่ยมทั้ง ๔ ด้าน (น่าจะได้รับอิทธิพลจากรูปทรงของ “ปราสาทผึ้ง” ที่ใช้แห่ของบูชาสู่วัดวันบุญสงกรานต์หรืองานออกพรรษา) ยอดบนสุดมีลักษณะคล้ายขันหมากเบ็ง รูปทรงโดยรวมได้รับอิทธิพลมาจากพระธาตุและงานหัตถกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรมทางศาสนา