เจาะความสัมพันธ์ผ่าน “ซีรีส์เกาหลี” ก่อนอาณาจักรโชซอน จะกลายเป็นจักรวรรดิ

ภาพวาด องค์ชายรัชทายาทฮโยมย็อง

ประวัติศาสตร์เกาหลีในยุคราชวงศ์โชซอน (Choson Dynasty) ถูกนำมาผลิตเป็นภาพยนตร์และซีรีส์ออกมาเป็นจำนวนมาก จากนโยบายที่เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อวัฒนธรรมได้ทำให้รัฐบาลเกาหลีใต้สนับสนุนการผลิตภาพยนต์และซีรีส์เผยแพร่ออกไปทั่วโลกจนมีชื่อเสียงโด่งดังหลายเรื่อง

ในบทความนี้จะพาไปสำรวจความเกี่ยวข้องของตัวละครในซีรีส์ 3 เรื่อง ได้แก่ The Red Sleeve, Love in the Moonlight และ Mr. Queen โดยทั้ง 3 เรื่องมีตัวดำเนินเรื่องคือ พระเอกที่เป็นพระราชาในสมัยอาณาจักรโชซอน แต่ซีรีย์ดังกล่าวถูกสร้างต่างกรรมต่างวาระไม่ต่อเนื่องกัน ซึ่งในบทความนี้จะเชื่อมโยงตัวละครผ่านความสัมพันธ์ของตัวละครพระราชาในสมัยโชซอน

อาณาจักรโชซอน มีความหมายว่า ดินแดนที่มีแต่ความสดชื่น หรือดินแดนที่สงบยามเช้า แต่ในบริบทการเมืองทางประวัติศาสตร์นั้นกลับพบว่ามิได้สงบตามดังชื่อ กล่าวคือ ในตลอดสมัยของอาณาจักรนั้นการแข่งขันอำนาจทางการเมืองระหว่างพระราชากับชนชั้นยางบัน (Yanban) ที่หมายถึงพวกเชื้อพระวงศ์และขุนนางชั้นผู้ใหญ่ (ข้าราชการพลเรือนเรียกว่า มูนบัน ส่วนข้าราชการทหาร เรียกว่า มูบัน) นั้น ต่างขับเคี่ยวกันอย่างเข้มข้น ซึ่งซีรีส์ทั้ง 3 เรื่อง The Red Sleeve, Love in the Moonlight, Mr. Queen ต่างอ้างอิงประวัติศาสตร์ดังกล่าวผ่านตัวละคร ระหว่างพระราชากับพวกเชื้อพระวงศ์ และบรรดาเหล่าขุนนาง

ซีรีส์เรื่อง The Red Sleeve เป็นเรื่องราวในสมัยพระเจ้าชอนโจ (ค.ศ. 1766-1800) ส่วนเรื่อง Love in the Moonlight เป็นเรื่องราวในสมัยพระเจ้าซุนโจ ที่มีองค์ชายรัชทายาทฮโยมย็องเป็นตัวละครหลักดำเนินเรื่อง (ค.ศ. 1809-1830) และเรื่อง Mr. Queen เป็นเรื่องราวในสมัยพระเจ้าชอลจง (ค.ศ. 1849-1863) โดยทั้งสามเรื่องมีความเชื่อมโยงกันดังนี้

พระเจ้าชอนโจ กษัตริย์องค์ที่ 22 ในเรื่อง The Red Sleeve ทรงเป็นพระราชบิดาของพระเจ้าซุนโจ กษัตริย์องค์ที่ 23 ซึ่งเป็นพระราชบิดาขององค์ชายรัชทายาทฮโยมย็องของเรื่อง Love in the Moonlight หรืออาจกล่าวได้ว่า องค์ชายรัชทายาทฮโยมย็อง เป็นหลานปู่ของพระเจ้าชอนโจ

อย่างไรก็ตาม เจ้าชายฮโยมย็องไม่ได้ขึ้นครองราชสมบัติ พระองค์มีพระโอรสที่ต่อมาขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระเจ้าฮ็อนจง กษัตริย์องค์ที่ 24 แต่พระเจ้าฮ็อนจงไม่มีพระราชโอรสจึงมีการเปลี่ยนสายไปยังองค์ชายอึนออน น้องชายต่างพระมารดาของกษัตริย์ชอนโจในเรื่อง The Red Sleeve และพระองค์มีพระราชโอรส คือองค์ชายชอนกเย ซึ่งมีศักดิ์เป็นพระราชบิดาของพระเจ้าชอลจง กษัตริย์องค์ที่ 25 ในเรื่อง Mr.Queen

ผังแสดงรายนามพระราชาแห่งเกาหลี จากซีรีส์เรื่อง The Red Sleeve, Love in the Moonlight และ Mr. Queen

เหตุการณ์สำคัญในรัชสมัยพระเจ้าชอนโจ มีโครงการใหญ่ คือการย้ายเมืองไปที่ฮวาซอง ตั้งอยู่ที่เมืองซูวอน ทางตอนใต้ของกรุงโซล รวมทั้งในรัชสมัยนี้มีการสนับสนุนวิทยาการสมัยใหม่ที่เรียกว่า“ชิลฮัก” (ตอบโต้คำสอนของขงจื๊อและการยึดมั่นอย่างเคร่งครัดกับ “พิธีการ” และ “พิธีกรรม”) ซึ่งตรงข้ามกับแนวความคิดขงจื๊อเดิมที่ราชสำนักปฏิบัติ ส่วนในเรื่อง The Red Sleeve เป็นการเล่าถึงความรักระหว่างพระเจ้าชอนโจกับนางในด็อกอิม (덕임) ที่ต่อมาถูกแต่งตั้งเป็นนางสนมโดยมีชื่อว่า “พระสนมอึยบิน” (의빈 성씨)

เหตุการณ์สำคัญในยุคองค์ชายรัชทายาทฮโยมย็อง คือชาวคริสต์ในอาณาจักรถูกกดขี่ ซึ่งเป็นปัจจัยสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งของขุนนางภายใน โดยในเรื่อง Love in the Moonlight ได้เล่าถึงประเด็นการเบียดเบียนทางศาสนา และการขึ้นสำเร็จราชการตั้งแต่ทรงพระเยาว์ขององค์ชายรัชทายาทฮโยมย็องในสมัยพระเจ้าซุนโจ

ส่วนเหตุการณ์สำคัญในยุคพระเจ้าชอลจง อาจนับได้ว่าพระองค์เป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของอาณาจักรโชซอน เนื่องจากหลังจากรัชสมัยของพระองค์ พระเจ้าโคจงได้สถาปนาอาณาจักรโชซอนให้เป็น “จักรวรรดิเกาหลี” ส่วนในเรื่อง Mr. Queen จะเป็นเรื่องราวที่พระเจ้าชอลจงถูกพระราชวงศ์ชั้นผู้ใหญ่คอยชักใยอยู่เบื้องหลังทางการเมือง

นับตั้งแต่รัชสมัยพระเจ้าชอนโจ กษัตริย์องค์ที่ 22 เป็นต้นมา อาณาจักรโชซอนก็เข้าสู่ยุคปลายสมัยและถูกสถาปนาเป็นจักรวรรดิเกาหลีหลังรัชสมัยพระเจ้าชอลจง โดยซีรีส์ทั้ง 3 เรื่องคือ The Red Sleeve, Love in the Moonlight, และ Mr. Queen ได้ฉายให้เราเห็นถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ในยุคสมัยโชซอนบางประการที่อิงกับประวัติศาสต์ของประเทศเกาหลีใต้


อ้างอิง :

ดำรง ฐานดี . (2546). สังคมและวัฒนธรรมเกาหลีเรื่องการเมืองเกาหลี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ธัญญ์พิศา จันทร์ธนะกุล. (2562). เกาหลี เล่มเดียวรู้เรื่อง. กรุงเทพ : อมรินทร์.


เผยแพร่เนื้อหาในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 7 เมษายน 2565