การถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก่พระพุทธรูปสำคัญของประเทศ

พระพุทธชินราช การถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก ที่มีการถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นพุทธบูชา (ภาพจาก หนังสือมงคลนพรัตน, วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม)

การถวายสิ่งของต่างๆ เช่น ดอกไม้, ธูปเทียน, อาหาร ฯลฯ เป็นพุทธบูชา เป็นเรื่องปกติในศาสนาพุทธที่พบเห็นโดยทั่วไป แต่มี พระพุทธรูปสำคัญ ของประเทศที่ได้รับ การถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นพุทธบูชา พระพุทธรูปสำคัญดังกล่าว ได้แก่ พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก, พระพุทธชินราช วัดเบญจมบพิตรดุสิตวราราม กรุงทพฯ, พระพุทธสิหิงค์ วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพฯ และ พระพุทธอังคีรส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ฯลฯ มีรายละเอียดดังนี้

พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2469 รัชกาลที่ 7 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จไปประทับในวิหารพระพุทธชินราช ทรงเปลื้อง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ รัตนวราภรณอันเป็นโบราณมงคล ทรงถวายคล้องที่นิ้วพระหัตถ์

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2501 รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก ทรงเปลื้องเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชภรณ์ถวายคล้องที่พระหัตถ์พระพุทธชินราช

วันที่ 5 เมษายน  พ.ศ. 2550 รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร  (พระอิสริยยศขณะนั้น) เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการถวายสังวาลนพรัตนราชวราภรณ์แด่พระพุทธชินราช

พระพุทธชินราช วัดเบญจมบพิตรดุสิตวราราม กรุงเทพฯ

ที่ถ่ายจำลองพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เมืองพิษณุโลก ตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ 5 การหล่อพระพุทธรูปดำเนินการที่เมืองพิษณุโลกจนแล้วเสร็จจึงอัญเชิญลงมากรุงเทพฯ ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2444 เพื่อประดิษฐานที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวราราม ครั้งนั้น รัชกาลที่ 5 ทรงถวายสายสะพายนพรัตนราชวราภรณ์เป็นปฐมพุทธบูชา

พระพุทธสิหิงค์ วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพฯ

เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2485 รัชกาลที่ 8 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถวายเครื่องราชอิสสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ (ภายหลังอัญเชิญกลับมาประดิษฐานที่พระที่นั่งพุทธสวรรย์ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ)

พระพุทธอังคีรส วัดราชบพิตรสถิตมหาราสีมาราม มี เครื่องราชอิสริยาภรณ์ คล้องที่นิ้วพระหัตถ์(ภาพจาก หนังสือมงคลนพรัตน, วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม)

พระพุทธอังคีรส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ

พ.ศ. 2563 อันเป็นโอกาสที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กำหนดจัดงานสมโภชการสถาปนาพระอารามครบ 150 ปี รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์ ในการถวายมหานพรัตน ดารานพรัตน และสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์แด่พระพุทธอังคีรส เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563

อ่านเพิ่มเติม :

สำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม แง่มุมต่าง ๆ ทั้งอดีตและร่วมสมัย พลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษ เมื่อสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม 12 ฉบับ (1 ปี) ส่งความรู้ถึงบ้านแล้ววันนี้!! สมัครสมาชิกคลิกที่นี่ 


ข้อมูลจาก :

รศ.ดร. ปรีดี พิศภูมิวิถี.  มงคลนพรัตน, วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม จัดพิมพ์ เนื่องในศุภมงคลสมัย 150 ปี แห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พุทธศักราชการ 2564  22 มกราคม พุทธศักราช 2564


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 16 เมษายน 2564