เรืออาร์กติก ซันไรซ์ ของ กรีนพีซ ก็มี “แม่ย่านาง” สัญชาติไทย

อาร์กติก ซันไรซ์ เรือรณรงค์พลังงานสะอาดของกลุ่มกรีนพีซ ได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2545 เพื่อรณรงค์การใช้พลังงานสะอาด และเรียกร้องให้รัฐบาลล้มโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน 2 แห่ง ที่บ่อนอกและบ้านกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากมลพิษ ด้วยเห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนาพลังงานทางเลือกอื่น ที่ไม่มีปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีอยู่อย่างพอเพียง

ปีเตอร์ บูเกร์ กัปตันเรือชาวอังกฤษ (ในขณะนั้น) เล่าว่า “ลูกเรือจากหลายๆ ประเทศผลัดเปลี่ยนกันทุก 3-4 เดือน เพื่อเข้ามาทำงานให้กับกลุ่มกรีนพีซ ในแต่ละผลัดต้องพบอุปสรรคมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยธรรมชาติอย่างคลื่นลม พายุในทะเล แต่เมื่อไปถึงยังประเทศต่างๆ ทำให้ได้สัมผัสและเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีหลายประเทศ โดยเฉพาะความเชื่อทางการเดินเรือที่ต้องมีเทพประจำเรือเพื่อปกป้องรักษาเรือ ที่คนไทยเรียกว่าแม่ย่านาง

แม้ว่าอาร์กติก ซันไรซ์ จะเป็นเรือจดทะเบียนที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ และทำงานด้านวิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม ก็มีระบบความเชื่อดังกล่าวเช่นกัน

“พวกเรามีแม่ย่านางประจำเรือตามความเชื่อของแต่ละประเทศที่เดินทางไป เช่น ไปฟิลิปปินส์ก็มีแม่ย่านางตามความเชื่ออย่างเขา ไปญี่ปุ่นเรือเราก็มีแม่ย่านางเหมือนกันเป็นเทพเจ้าตามความเชื่อของญี่ปุ่น แต่เราก็มีพระเยซูคอยช่วยเหลือเราอยู่ด้วยเหมือนกัน” กัปตันเรือบูเกร์เล่าอย่างนั้นในตอนท้าย

ทายซิตอนนี้แม่ย่านางเรืออาร์ติก ซันไรซ์ ถือสัญชาติอะไร?


ที่มา: ศิลปวัฒนธรรม ฉบับ พฤศจิกายน 2545