“นก” อารยธรรมยุคเหล็กแห่งทวีปแอฟริกา

รูปปั้นดินเผาในอารยธรรมนกซึ่งถูกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ของฝรั่งเศส โดยรูปปั้นดังกล่าวถูกลักลอบนำออกมาจากไนจีเรีย และฝรั่งเศสยอมรับว่าไนจีเรียเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในตัวรูปปั้น แต่ขอสิทธิจัดแสดงในประเทศเป็นเวลา 25 ปี (ข้อมูลจากบีบีซีเมื่อปี 2002) ภาพจาก AFP PHOTO / FRANCOIS GUILLOT

อารยธรรมนก (Nok Culture) เป็นอารยธรรมโบราณยุคเหล็กบนที่ราบสูงเบนู (Benue Plateau) ของไนจีเรียมีอายุในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ. 200

อารยธรรมแห่งนี้เพิ่งเป็นที่รู้จักในศตวรรษที่ 20 เมื่อมีการพบโบราณวัตถุที่ “นก” หมู่บ้านเล็กๆ ที่ทำเหมืองแร่สังกะสี ครั้งแรกในปี 1928 ก่อนที่จะพบโบราณวัตถุลักษณะคล้ายๆ กันบนพื้นที่ราว 1.53 แสนตารางกิโลเมตร

โบราณวัตถุของอารยธรรมนกที่พบส่วนใหญเป็นรูปปั้นดินเผาเป็นรูปสัตว์ต่างๆ และมนุษย์ซึ่งลูกตาดำจะเจาะเป็นรู ส่วนดวงตาจะมีรูปลักษณ์เป็นวงรีหรือสามเหลี่ยม นอกจากนี้ยังพบเครื่องมือหิน เครื่องมือโลหะ และเครื่องประดับหินสีต่างๆ

อ้างอิง: “Nok Cultrue. Iron Age Culture”. Encyclopedia Britannica. <https://global.britannica.com/topic/Nok-culture>