ตีเกาะเคาะกะละมังไล่ราหูอมจันทร์ : ความเชื่อแต่โบราณ ราหูอมจันทร์เป็นลางร้าย?

จากปรากฏการณ์จันทรุปราคา หรือ ซูเปอร์มูนสีเลือดในทางดาราศาสตร์ที่นานๆ ที ปรากฏให้ได้ชมกัน ทางดาราศาสต์นั้นเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นในวันที่ดวงจันทร์เต็มดวง ซึ่งปรากฏการณ์นี้ทำให้แสงจากดวงอาทิตย์ที่สะท้อนผิวของดวงจันทร์ มืด หรือจางลงในชั่วเวลาหนึ่ง ขณะที่ดวงจันทร์เคลื่อนที่เข้าไปในเงาของโลก ซึ่งทำให้ผู้สังเกตบนโลกเห็นดวงจันทร์เป็นสีค่อนข้างคล้ำออกแดง หรือน้ำตาล

คนไทยสมัยก่อนนั้นมีความเชื่อปรากฏการณ์ลักษณะนี้แตกต่างกันไปตามของท้องถิ่น ซึ่งความเชื่อนี้มีบางส่วนที่คล้ายๆ กันที่ีถือว่าเป็น “ลางบอกเหตุที่ไม่ดี”

(จากภาพ “ข่าวสดออนไลน์”)

ในความเชื่อนี้แต่ละพื้นที่มีชื่อเรียกและการปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไปเช่นบางพื้นที่เรียก จันทรุปราคา กบกินเดือน ราหูอมจันทร์ ฯลฯ วิธีการปฏิบัติขึ้นอยู่กับความเชื่อ บ้างก็เชื่อว่าผู้หญิงที่กำลังตังครรภ์ให้นำเข็มกลัดมากลัดเสื้อเพื่อป้องกันลูกที่คลอดมาตาเหล่ ในบางพื้นที่จะมีการปฏิบัติเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายนั้นด้วย จะต้องช่วยกันไล่ให้พระราหูหรือกบที่กำลังอมดวงจันทร์อยู่นั้นให้คายดวงจันทร์ออกมา โดยการตีปีบ เคาะไม้ หรือทำเสียงดัง บางท้องถิ่นก็เชื่อว่าในระหว่างที่เกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาให้เอามีดพร้าเฉาะลงบนเปลือกไม้ เพื่อให้ต้นไม้ออกลูกผลดี

ความเชื่อที่ว่านี้สมัยเด็กๆ ผู้เขียนเองก็เคยปฏิบัติมาบ้างคือวิธีเคาะปี๊บ เคาะกะละมังที่สมัยก่อนๆ รุ่นคุณปู่ คุณย่า ตา ยาย พาทำ สมัยนั้นเองก็ไม่รู้ว่าความเชื่อนี้มีจริงหรือเปล่าในปัจจุบันเองก็ยังหาคำตอบไม่ได้ แต่ยังคงมีบางพื้นที่ชนบทที่ยังคงความเชื่อและยังปฏิบัติกันอยู่บ้างแต่ก็ไม่มีให้เห็นกันมากนัก ว่าไปวิธีการความเชื่อเหล่านี้ก็ค่อยๆ จางหายไปกับคนรุ่นเก่าก่อน ไม่นานคงเหลือเพียงคำบอกเล่าให้ลูกหลานรุ่นเราๆได้ฟังกันเท่านั้น ก็นับว่าเป็นความเชื่อที่คนโบราณบอกเล่าสืบทอดกันต่อๆ มา จึงอยากบอกเล่าให้ท่านผู้อ่านได้แชร์ประสบการณ์เท่านั้นเองละจ้า


ภาพจาก “ดูกันเต็มๆ ตา ‘ซูเปอร์บลู บลัด มูน’ ทั่วไทย ชาวบ้านเคาะปี๊บ ไล่กบกินเดือน”. ข่าวสดออนไลน์