ถนนหรือสะพานก็ “ซังฮี้” ว่าแต่มันมีที่มาอย่างไร?

ถนน “ซังฮี้” เป็นถนนที่เริ่มต้นจากถนนจรัญสนิทวงศ์ สิ้นสุดที่ถนนราชปรารภ ส่วน “สะพานซังฮี้” เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เชื่อมถนนราชวิถีฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามถนนตามชื่อ เครื่องกิมตึ๋ง

เครื่องกิมตึ๋ง คือเครื่องถ้วยชามที่มีลวดลายต่างๆ จากเมืองจีน ซึ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นิยมสั่งจากเมืองจีนมาเพื่อใช้และสะสมเป็นของมีค่าประเภทสวยงาม เมื่อโปรดให้สร้างพระราชวังสวนดุสิตขึ้นนั้น โปรดพระราชทานนามตำหนัก ถนน สะพาน และคลองต่างๆ ภายในพระราชวังสวนดุสิต เป็นชื่อเครื่องกิมตึ๋งทั้งสิ้น เช่น ชื่อถนนด้านหลังพระราชวัง โปรดพระราชทานนามว่า ซังฮี้ อันเป็นคำมงคลของจีน มีความหมายว่า “ยินดีอย่างยิ่ง”

อ่านเพิ่มเติม :

สำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม แง่มุมต่าง ๆ ทั้งอดีตและร่วมสมัย พลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษ เมื่อสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม 12 ฉบับ (1 ปี) ส่งความรู้ถึงบ้านแล้ววันนี้!! สมัครสมาชิกคลิกที่นี่ 

Advertisement

ที่มา :

ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย. ชื่อบ้านนามเมืองในกรุงเทพฯ. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : มติชน, 2551. น.113


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 15 กรกฎาคม 2560