ขอเชิญร่วมทัศนศึกษาสุสานพระเจ้าตากสินมหาราช ณ แต้จิ๋ว ซัวเถา

เนื่องในโอกาสครบรอบ 250 ปี : 2310-2560 การเสียกรุงศรีอยุธยา กับ การสถาปนากรุงธนบุรี
The Fall of Ayutthaya and the Rise of Thonburi: 1767-2017

ขอเชิญร่วมทัศนศึกษาสุสานพระเจ้าตากสินมหาราช ณ แต้จิ๋ว ซัวเถา

และทัศนศึกษานครโล่วหยาง ของราชวงศ์ฮั่น กับ นครซีอาน ของราชวงศ์ถัง
ตามรอยพระถังซัมจั๋ง จุดเริ่มต้นเส้นทางสายแพรไหม

King Taksin’s Tomb and Louyang-Xian
ซัวเถา (Shantuo)–เท่งไฮ่ (Chenghai)–
เจิ้งโจว (Zhengzhou)–ลั่วหยาง (Luoyang)–
ซีอาน (Xian)—Silk Road

12 – 17 สิงหา/August 2560/2017
6วัน/5คืน

วิทยากร: ชาญวิทย์ เกษตรศิริ – ทรงเกียรติ์ กุลวุฒิวิลาศ
ราคาท่านละ 45,900 บาท

รายละเอียด : https://goo.gl/ZJglBH
ใบสมัคร : https://goo.gl/Ab3zTe

สอบถามเพิ่มเติม :
โทร./โทรสาร 098-257-6867,
02-424-5768, 02-433-8713,
e-mail: [email protected]
Line ID: textbooks2509